Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Strategia dla Izby(...)

Postępujące upolitycznianie branży wodociągowej w Polsce przejawia się ustanawianiem często złego prawa, uchwalaniem nieekonomicznych taryf i rotacją kadr szczebla kierowniczego. Przeciwdziałając zrywaniu więzi etyki z gospodarką i władzy z wiedzą oraz mając na uwadze nowoczesny rozwój, branża powołała Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, reprezentującą obecnie 85% firm wodociągowych i kanalizacyjnych w kraju. 30 marca 2005 r. w Warszawie odbyło się IV Walne Zgromadz(...)
»

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Modernizacja na Podkarpaciu Ponad 4,7 mln zł brutto pochłonie rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojaszówka (woj. podkarpackie). Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wydajności oczyszczalni do 605 m3/d. Rozbudowa obiektu będzie polegała na montażu dodatkowych zbiorników (trzech reaktorów SBR oraz jednego zbiornika STO), wymianie pomp w pompowni oraz zblokowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków (sito i p(...)
»