Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Parki w miejscowym planie(...)

Człowiek i środowisko coraz bardziej zależą od siebie, dlatego istotne jest to, aby w naszych miastach powstawało więcej terenów zieleni. Niestety, nie zmieni się to, dopóki zieleń publiczna w opracowaniach dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miast będzie ostatnim elementem, na który władze będą zwracać uwagę. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (Dz. U. nr 80, poz. 717) jasno (...)
»

Mikroretencja na terenach(...)

Mikroretencja na terenach zurbanizowanych Odprowadzanie wód deszczowych z obszarów zurbanizowanych stanowi obecnie coraz większy problem, zarówno ze względu na ciągły rozwój aglomeracji, jak i z uwagi na pogarszanie się stanu technicznego sieci odwadniających. Inwestycje infrastrukturalne są obecnie prowadzone właściwie tylko tam, gdzie z dużą częstotliwością występują podtopienia obszarów zagospodarowanych. W zdecydowanej większości pols(...)
»