Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Krajowe Forum Spółek Wodn(...)

Spółki wodne mają na terenie Polski długą tradycję. Pierwsze tego typu organizacje zajmowały się zadaniami z zakresu gospodarki wodnej już w połowie XIX w., oczywiście w zakresie ówcześnie realizowanym. Ustawa wodna z 1922 r. wprowadziła pierwsze rozbudowane uregulowania prawne dla spółek wodnych. Kolejne zmiany Prawa wodnego w 1962 r. oraz 1974 r., podążające za rozwojem gospodarki wodno-ściekowej w Polsce, obejmowały nowelizacje upoważniające spółki wodne do coraz(...)
»

Paradoksy recyklingu(...)

Kontrola Branżą recyklingową znowu wstrząsnęły afery – tym razem dotyczące odpadów medycznych. Wydawałoby się, że tak niebezpieczne i „wrażliwe społecznie” odpady są pod specjalną kontrolą państwa. Niestety, raz jeszcze okazało się, że jest to tylko ułuda. System kontrolny funkcjonujący w zakresie odzysku jest bardzo rozbudowany. Nikt z pamięci nie jest w stanie nawet wymienić wszystkich instytucji uprawnionych do kontroli(...)
»