Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Oczyszczanie ścieków na w(...)

Polskę zamieszkuje ok. 38,1 mln ludzi, z czego ok. 23,3 mln w miastach i ok. 14,2 mln na wsi. Cywilizacyjny rozwój na wsi od kilkunastu lat postępuje dość gwałtownie, m.in. poprzez masową budowę sieci wodociągowych, które zastępują tradycyjne przydomowe ujęcia wody przypowierzchniowej lub gruntowej. Analizując dane zaprezentowane na rysunku 1, można wywnioskować, jak wielki jest stan zaniedbań w zakresie gospodarki ściekowej na wsi. Jedynie 24% mieszkańcó(...)
»

Ograniczenie zanieczyszcz(...)

Cel polityki energetycznej Relacje energetyki i środowiska naturalnego są wielowątkowe, a kierunki rozwoju energetyki postrzegane i rozpatrywane najczęściej pod kątem skutków negatywnych, jakie może wywołać w środowisku. Energetyka jest znaczącym źródłem emisji zanieczyszczeń, dlatego należy dążyć do rozwoju „czystej” energii, a w przypadku energetyki tradyc(...)
»