Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Co się dzieje z ruchem ro(...)

Problematyka ruchu rowerowego występującego na drogach różnych kategorii w polskich realiach może być rozpatrywana jedynie w wąskim zakresie. Brakuje bowiem specjalistycznych danych i analiz w tym obszarze. Pewien wyjątek stanowią tu studia prowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Szereg wątków dotyczących natężenia ruchu rowerowego na polskich drogach poruszono w poprzednim wydaniu „Przeglądu Komunalnego” (4/2013), skupiając się głów(...)
»

Architekt podniebnego par(...)

Przy obecnie nasilonych procesach urbanizacyjnych przestrzeń wymaga szczególnej dbałości, jeśli chcemy zachować jej indywidualność. Najważniejszy projekt architekta i urbanisty Frédérica Bonneta, dowodzi że odpowiednie działania człowieka przywracają znaczenie „zagłuszonym” jednostkom krajobrazowym, tworząc funkcjonalne miejsca o nieodkrytym wcześniej potencjale. Frédéric Bonnet urodził się w 1965 r. W latach 1983-1987 studiował architekturę w Sain(...)
»