Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Co warto wiedzieć?(...)

Ustawodawca zobowiązuje firmy i instytucje, które wykorzystują dane osobowe, do odpowiedniego posługiwania się nimi i właściwego ich zabezpieczania. W tym celu w ustawie o ochronie danych osobowych określił m.in., które dane, w jakich sytuacjach i w jakim zakresie podlegają ochronie. Mówiąc „dane osobowe”, najczęściej mamy na myśli czyjeś imię i nazwisko oraz adres. Jednak w świetle art. 6 ww. ustawy za takie dane uznaje się wszelkie informacj(...)
»

Wierzę w rozwój partnerst(...)

Rozmowa ze Zbigniewem Maksymiukiem   To już 15 lat, odkąd powstała spółka Saur Neptun Gdańsk. Taka rocznica sprzyja podsumowaniom… Rzeczywiście, 1 lipca 1992 r. w Gdańsku powstała pierwsza prywatna spółka usług komunalnych w Europie Środkowej. Porozumienie o utworzeniu spółki zawarto pomiędzy miastem G(...)
»