Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Efektywność energetyczna (...)

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle, gospodarstwach domowych czy jednostkach sektora publicznego to przede wszystkim proces. Ostatnie zmiany w przepisach samorzutnie wprowadzają szereg obowiązków, ale także możliwości wsparcia płynących ze zmienionego mechanizmu białych certyfikatów. Kogo zmiany najbardziej dotkną? Jakie przedsięwzięcia okażą się najwyżej premiowane wsparciem rządowym? Odpowiedź czytelnik uzyska po przeczytaniu niniejszego artykułu. (...)
»

Historia gospodarki odpad(...)

Europejskie doświadczenia w obszarze ochrony środowiska, która jest fundamentalnym zadaniem Wspólnoty Europejskiej, są bardzo zróżnicowane. Już w odległych czasach podejmowano działania w celu ochrony środowiska, w tym usuwania nieczystości takich jak odpady. Przede wszystkim, by zapewnić bezpieczeństwo sanitarne obywatelom, a w późniejszych latach także stworzyć skuteczny system ich zagospodarowania pod kątem ekologicznym i ekonomicznym, w(...)
»