Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jeszcze bardziej rozszerz(...)

W Parlamencie Europejskim trwają prace nad nowelizacją dyrektyw odpadowych. Ich głównym celem jest urzeczywistnienie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. Jednym z jej filarów ma być zasada „rozszerzonej odpowiedzialności producenta”. Choć zasada rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) idealnie wpisuje się w popularną dziś koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym (tzw. circular economy, GOZ), to jednak próba jej wdrożenia została podjęta dużo wcz(...)
»

PTPV w trosce o jakość sz(...)

Stosowanie technologii PV wymaga wysoko wykwalifikowanego personelu na etapie projektowania oraz instalowania systemu, a następnie podczas serwisowania i napraw. Instalatorzy muszą nie tylko wykonywać zadania techniczne prawidłowo i precyzyjnie, ale także przekazywać klientom informacje na temat ulg, kosztów inwestycyjnych, czasu zwrotu nakładów i innych przepisów istotnych w procesie instalowania systemu fotowoltaicznego. Długoterminowe bezpieczeństwo systemu można osiągnąć jedynie wtedy, je(...)
»