Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Oceny oddziaływania na śr(...)

W Polsce planowanie przestrzenne odbywa się na trzech szczeblach: krajowym, wojewódzkim oraz gminnym, przy czym podstawowe znaczenie mają akty najniższego rzędu. Stosowanie przepisów o planowaniu przestrzennym musi uwzględniać uwarunkowania szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska.   Artykuł 1 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.)1 określa zasady kształtowania p(...)
»

Temat rzeka(...)

Dzięki architekturze krajobrazu rzeka może pełnić ważne funkcje społeczne i być niebagatelną atrakcją turystyczną. Wzdłuż londyńskich brzegów Tamizy podejmuje się działania, które pomagają uczynić z Tamizy integralną część miasta z atrakcyjnymi terenami. Oddany w 2007 (...)
»