Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. PROSTO Z WOKANDY Ciąg dalszy problemów z deratyzacją Wyrok WSA w Łodzi z 20 marca 2018 r. (sygn. akt II SA/Łd 89/18). WSA w Łodzi stwierdził nieważność jednego z przepisów regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach z(...)
»

Biomasa w Europie Central(...)

W Graz w Austrii w dniach 26-29 stycznia odbyła się konferencja, Biomasa w Europie Centralnej (Mitteleuropäische Biomassekonferenz), zorganizowana przez Austriackie Stowarzyszenie Biomasy, Izbę Rolniczą ze Styrii, Fundusz Klimat i Energia oraz Austriackie Centrum Doskonałości Bionenregii. Konferencje – Biomasa w Europie Centralnej, odbywają się co trzy lata, a tegoroczna należy bez wątpienia do bardzo udanych. Od środy do soboty ok. tysiąca zarejestrowanych uczestnik&oacu(...)
»