Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Lekcja z norweskiej małej(...)

  Potencjał małej energetyki wodnej w Polsce dotyczy głównie segmentu niskich spadów i, co ważne, usytuowany jest tam, gdzie występuje stosunkowo niewielka moc zainstalowana – mniej niż 500 kW. W takich warunkach zbudowanie przynoszącej zyski elektrowni staje się wyzwaniem.   Należy zatem skupić uwagę na efektywnych ekonomicznie rozwiązaniach technicznych, zarówno w kontekście przygotowanie i realizacji inwestycji, (...)
»

Ocena jakości ścieków ocz(...)

Oczyszczalnie ścieków wytwarzają ścieki oczyszczone oraz osady stałe. Ich jakość podlega kontroli służb ochrony środowiska, polegającej na ocenie parametrów fizykochemicznych takich jak zawiesina, azot, fosfor oraz stężenie metali ciężkich. Bioindykacja pozwala na kompleksową ocenę rzeczywistej aktywności biologicznej badanego układu potraktowanego całościowo. Umożliwia ona poznanie interakcji zachodzących między różnymi parametrami oraz biodostępności substancji często bardzo si(...)
»