Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Polsko-norweska współprac(...)

Polskie samorządy są coraz bardziej zainteresowane uporządkowaniem lokalnej sytuacji energetycznej i podejmują liczne proenergetyczne inicjatywy, przede wszystkim w obszarze termomodernizacji budynków, modernizacji oświetlenia ulicznego czy wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ich skuteczność w osiąganiu kolejnych, coraz ambitniejszych celów klimatyczno-energetycznych będzie jednak w znacznym stopniu zależeć od nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń z innymi miastami oraz gminami z(...)
»

Poparcie dla zamówień „in(...)

 Podczas posiedzenia w Słupsku 12 października br. Zarząd Związku Miast Polskich (ZMP) postanowił wesprzeć wniosek złożony do Trybunału Konstytucyjnego (TK) przez Radę Miasta Inowrocławia w sprawie stwierdzenia niekonstytucyjności ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zaskarżono w nim przepisy dotyczące obligatoryjnego organizowania przez gminy przetargu na odbieranie odpadów komunalnych. Ustalono, że do miast członkowskich zostanie w(...)
»