Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Autorecykling w edukacji(...)

Człowiek, mniej lub bardziej świadomie, degraduje środowisko, burząc tym samym podstawy własnego życia. Dlatego należy podejmować działania edukacyjne we wszystkich typach placówek oświatowych, by ukształtować proekologiczną mentalność społeczeństwa. Celem ma być pogłębianie świadomości ekologicznej rozumianej jako odpowiedzialność człowieka za stan przyrody, która wynika z rzetelnej wiedzy o niej i determinacji do jej zachowania w stanie pierwotnym. J(...)
»

Efektywna instalacja ferm(...)

Dobrze zaprojektowana i prowadzona instalacja, mająca na celu odzysk energii w postaci biogazu, powinna przynosić zakładom gospodarki odpadami mierzalne korzyści finansowe. Na co należy zwrócić szczególną uwagę? W ramach gospodarowania odpadami oprócz odzysku surowców konieczne jest przetwarzanie frakcji biologicznej odpadów. Jednym z wariantów biologicznego przetwarzania odpadów jest proces beztlenowy, popularnie zwany metanizacją. W przeciwieństwie do pr(...)
»