Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Czy trzeba zaostrzać prze(...)

Opublikowane na stronach Ministerstwa Środowiska projekty aktów wykonawczych, mających uporządkować wymogi dotyczące gospodarki odpadami w Polsce, budzą w branży komunalnej sporo kontrowersji. Najwięcej słów krytyki pada pod adresem projektu rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP). Nic zatem dziwnego, że poproszone o komentarz osoby w największym stopniu skupiły się właśnie na tym projekcie. Nie brakuje jed(...)
»

Specjalista ds. zarządzan(...)

Polskie miasta i gminy coraz bardziej angażują się w porządkowanie swojej gospodarki energetycznej, dostrzegając w tym nie tylko możliwość poprawy jakości życia mieszkańców, ale i finansowych oszczędności. Coraz więcej miejscowości opracowuje plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN), plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) lub inne programy energetyczne, definiując długoterminową strategię zrównoważonego rozwoju oraz działania, które pozwolą ją zrealizować. Należy jednać mieć na uwad(...)
»