Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Stan i rozwój sieci wodoc(...)

Sieć wodociągowa stanowi podstawowy element infrastruktury komunalnej zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich. Rozwój sieci wodociągowej jest ściśle związany z rozbudową nowo powstających osiedli mieszkaniowych. Jak kształtowała się długość sieci wodociągowej w Polsce w rozbiciu na tereny miejskie i wiejskie? Intensywny rozwój budowy systemów wodociągowych nastąpił w latach 70. XX w. Stwierdzenie to dotyczy głównie miast, natomiast na terenach wiejskich był (...)
»

Paliwa alternatywne jako (...)

Duże ilości odpadów o walorach energetycznych są bezpowrotnie tracone na składowiskach, co jednocześnie obciąża środowisko. Rozwiązanie tego problemu możliwe jest poprzez twórcze powiązanie działań firm z branży gospodarki odpadami z producentami i użytkownikami tzw. paliw alternatywnych z odpadów. Celem tych działań jest racjonalne przekształcenie odpadu w paliwo alternatywne akceptowalne przez użytkowników, głównie masowych (przemysłowych), z wyłączeniem drobnych użytkowników komuna(...)
»