Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gaz łupkowy – skutki praw(...)

Po ponad dwuletnim okresie prac i analiz dotyczących problematyki ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska, powiązanej z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów niekonwencjonalnych w państwach członkowskich UE, 22 stycznia 2014 r. Komisja Europejska opublikowała zalecenie w tej sprawie. Wskazano w nim podstawowe zasady rozpoznawania i wydobywania węglowodorów z zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego1. W ramach tych dzi(...)
»

Informator(...)

Papierowy maraton Wraz z nowym rokiem szkolnym w Szczecinie ruszyła piąta edycja „Maratonu makulaturowego – zamieniamy papier na leki”. Tegoroczny konkurs, skierowany do uczniów i przedszkolaków, potrwa do końca stycznia 2006 r. Polega on na zbiórce makulatury i jej nieodpłatnym przekazywaniu do punktu skupu surowców wtórnych firmy Remondis. Dochód z jej sprzedaży trafi na konto Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i zostanie przeznaczony na zakup leków oraz bezpłatne (...)
»