Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Co z rozwojem OZE po uzgo(...)

Konferencja dotycząca projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii odbyła się 29 maja 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki. Przedstawiciele resortu omówili wybrane zapisy nowej wersji projektu, który powstał w wyniku uwzględnienia uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych w okresie od 22 grudnia 2011 r. do 6 lutego 2012 r. Na podstawie przedstawionych niepełnych informacji o projekcie ustawy wydaje się, że większość uwag zgłoszonych w konsultacjach społecznych pr(...)
»

Rolnictwo dla energetyki(...)

Unia Europejska w swym dążeniu do niezależności energetycznej postawiła na rozwój odnawialnych źródeł energii. Polska zobowiązała się do realizacji unijnych wskaźników indykatywnych, dotyczących 7,5-procentowego udziału energii z odnawialnych źródeł w produkcji krajowej energii elektrycznej oraz do posiadania 5,75-procentowego udziału biopaliw w transporcie do 2010 r. Konieczność rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii została potwierdzona w przyjętej 4 stycznia br. Pol(...)
»