Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Doświadczenia Amsterdamu(...)

Spalanie odpadów komunalnych jest kontrowersyjne i ma swoich przeciwników z powodu zanieczyszczenia środowiska truciznami, powstającymi w jego wyniku. W związku z tym wiele projektów budowy spalarni na świecie zostało zaniechanych. A odpadów, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych, wciąż przybywa… Powszechnie wiadomo, że odpady można segregować, poddawać odzyskowi, kompostować, składować lub spalać, jeśli wyrażą na to zgodę mieszkańcy. Selektywna zbiórka jest coraz powszech(...)
»