Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Współczesne modele biznes(...)

  Zmienność strategiczna otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa kształtuje nowy wymiar dynamiki konkurowania współcześnie zarządzanych przedsiębiorstw. Nowe systemy wartości, postawy etyczne, umiejętność przetrwania w gospodarce opartej na wiedzy oraz pracy w sieciach to dzisiejsze wyzwania stojące przed menedżerami XXI w.   Tematyka nowoczesnych metod, koncepcji i modeli zarządzania została poruszona podczas drugiej k(...)
»

Poza wiedzą dłużnika(...)

Czy zakład gospodarki komunalnej, udostępniając komornikowi dane swojego pracownika będącego dłużnikiem w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym, ma obowiązek poinformowania tego pracownika o fakcie udostępnienia jego danych? Nie, gdyż komornik – w rozumieniu Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) – nie jest tzw. odbiorcą danych. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 33 ust. 1 tej ustawy, na wniosek osoby, kt(...)
»