Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wydarzenia (...)

Sól szkodzi Na temat szkodliwości stosowania soli drogowej debatować będą uczestnicy spotkania pt. „Po pierwsze nie szkodzić – wielobranżowe seminarium poświęcone alternatywnym sposobom zimowego utrzymania dróg”. Odbędzie się ono 20 października br. w Warszawie, a jego organizatorami są: Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Tematyka seminarium poś(...)
»

Blokowanie rozwoju OZE t(...)

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (1 lipca br.) Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła skierowała do ministra energii pismo, przedstawiające stanowisko Organizacji w tej kwestii. Zdaniem PORT-u PC, ustawa w obecnym kształcie wstrzyma rozwój energetyki odnawialnej, w tym również przydomowych inwestycji prosumenckich. Dodatkowo, podobnie jak nowo przyjęta ustawa „odległościowa”, trwale zablokuje rozwój energetyki wiatrow(...)
»