Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mikrobiogazownie rolnicze(...)

Brak stabilności prawa, spadek cen świadectw pochodzenia i kolejne zmiany projektu ustawy o OZE – wszystko to spowodowało, że inwestorzy „zamrozili” większość projektów, a uruchamiano jedynie najbardziej zaawansowane inwestycje. Biogazownie funkcjonujące w oparciu o substraty celowe (głównie kiszonkę z kukurydzy), borykające się od początku 2013 r. z problemami finansowymi, zaczęły poszukiwać tańszych surowców odpadowych, takich jak wysłodki z cukrowni, wytłoki z ow(...)
»

Zgazowanie osadów ściekow(...)

W obliczu coraz większego zainteresowania wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej i elektrycznej procesy termiczne, takie jak spalanie czy zgazowanie, nabierają szczególnego znaczenia. Procesowi zgazowania mogą być poddane osady ściekowe, co może stanowić interesujący sposób wykorzystania energii w nich zawartej. Osady ściekowe definiowane są jako złożona, organiczno-mineralna materia, wyodrębniona ze ścieków w trakcie ich oczyszczania. Końcowe un(...)
»