Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatek specjalny"

Polecane artykuły:

Przeciw projektowi(...)

Stanowisko PIGO w sprawie projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 15 września 2006 r. autorstwa Ministerstwa Budownictwa Na wstępie należy zaznaczyć, że Izba z dużym zdziwieniem i zaniepokojeniem przyjęła propozycję uchwalenia nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedstawiona propozycja rewolucyjnie zmienia dotychczasowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niweczy dotychczasowy dorobek przedsiębiorstw prywatnych w tej dziedzinie, w(...)
»

Ogólnopolski Dzień Recykl(...)

W dniach 31 maja – 15 czerwca br. w całej Polsce w ramach akcji edukacyjnej Ogólnopolski Dzień Recyklingu, organizowanej przez Fundację Ekologiczną Arka, odbyły się liczne imprezy promujące właściwą gospodarkę odpadami, ich segregację i recykling. Do akcji włączyło się ponad 400 samorządów, 5000 szkół i przedszkoli, a także firmy zajmujące się gospodarką odpadami, organizacje ekologiczne. Natomiast 15 czerwca 2010 r. w całym kraju zorganizowano Ogólnopolski D(...)
»