Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Spółdzielcze lokatorskie (...)

Rząd pracuje nad projektem nowelizacji Ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (DzU z 2017 r. poz. 79). Zachowując spójność z założeniami Narodowego Programu Mieszkaniowego, przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą nr 115/2016 z 27 września 2016 r. (więcej w „Przeglądzie Komunalnym” 1/2017), jedną z istotnych zmian jest propozycja powrotu do obiegu prawnego instytucji spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mie(...)
»

Kanalizacja ciśnieniowa –(...)

Każdy ciśnieniowy transport ścieków w inżynierii sanitarnej nazywa się kanalizacją ciśnieniową. Przez pewien czas błędnie zaliczano ją (podobnie jak podciśnieniową) do kanalizacji niekonwencjonalnych. Rozumiano przez to systemy kanalizacyjne, w których ścieki z poszczególnych posesji zlokalizowanych na terenach o rozproszonej zabudowie były tłoczone do jednego kanału ciśnieniowego. System taki powinien nazywać się kanalizacją zbiornikowo-tłoczną, gdyż w t(...)
»