Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Regulacje gospodarki odpa(...)

Regulacje gospodarki odpadami w Niemczech W Polsce gospodarka odpadami należy do zadań gmin, jednak władztwo ustawodawcze pozostaje w kompetencji rządu krajowego. Takie same regulacje obowiązują w Niemczech. Władze lokalne mają za zadanie uzyskać odpowiednie wskaźniki w zakresie ochrony środowiska, natomiast władza federalna stanowi jednolite prawo, obowiązujące w całym kraju. Jednak zanim rząd federalny uzyskał pełne władztwo legislacyjn(...)
»

Mniej chemikaliów na co d(...)

Przez pewien czas chemia mogła uchodzić za królową nauk. Produkty przemysłu chemicznego masowo wkroczyły w nasze życie codzienne. Tworzywa sztuczne, nawozy, medykamenty i przeróżne inne towary wytwarzane w oparciu o chemikalia znalazły się w powszechnym użyciu. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie, że moglibyśmy z nich zrezygnować. Jednak po latach wielostronnego wykorzystywania związków syntetycznych możemy zauważyć, że zaufanie do chemii i jej produktów wyraźnie zmalało. Nie tylko w środowisku ekolo(...)
»