Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nie tylko dla najmłodszyc(...)

W czerwcu br. zakończyła się realizacja ogólnopolskiego projektu edukacji ekologicznej pn. „Abecadło śmieciadło” autorstwa rzeszowskiego Stowarzyszenia „Ekoskop”. Projekt, któremu wsparcia finansowego udzielił NFOŚiGW, realizowany był na terenie ośmiu województw, w których działają związki międzygminne i centra edukacji ekologicznej współpracujące w ramach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin. Celem p(...)
»

Od redaktora(...)

Oczyszczalnie ścieków są jednym z podstawowych elementów systemów kanalizacyjnych. Prawidłowe działanie oczyszczalni musi zabezpieczyć potencjalne odbiorniki ścieków przed nadmiernym zanieczyszczeniem związkami węgla organicznego (ChZT i BZT5), azotu i fosforu. Według danych, publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, ogólna ilość ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych w 1990 r. wynosiła 11368 mln m&sup3/a, w 1995 r. – 9981 mln m&sup3/a, a w 2000 r. spadła do 91(...)
»