Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informacje z kraju(...)

Sprzedane prawa do emisji Irlandia kupiła od Polski jednostki do emisji CO2 za 15 mln euro. Umowa między stroną irlandzką i polską została podpisana przez ministra środowiska, prof. Andrzeja Kraszewskiego. Zwrócił on uwagę na fakt, iż jest to już czwarta umowa zawarta przez Polskę na sprzedaż jednostek emisji, która powiększa zyski z handlu emisjami o ponad 80 mln euro. Irlandzki minister środowiska, dziedz(...)
»

Zmiana w zasadach handlu (...)

Nowy system aukcyjny, który będzie obowiązywał od 1 lipca tego roku, obliguje wszystkich inwestorów do sprzedawania zielonej energii bezpośrednio na rynku. Wprowadzenie systemu aukcyjnego naraża nowe projekty OZE bezpośrednio na ryzyko związane z wahaniami cen energii elektrycznej.  Oznacza to, że muszą one zostać na nowo przeanalizowane pod kątem kosztów uczestnictwa na rynku energii. Wyzwaniem będzie zminimalizowanie tych kosztów i właściwe ich włączenie do k(...)
»