Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Rocznice, jubileusze, doś(...)

Ludwik Węgrzyn prezes Związku powiatów Polskich starosta bocheński Wyjątkowy wymiar miał tegoroczny 27 maja. I to nie dlatego, że obok tradycyjnego świętowania Dnia Samorządu Terytorialnego mieliśmy mały jubileusz, że spotykamy się w coraz większym gronie działaczy samorządowych, wójtów, burmistrzów, starostów, pracowników administracji samorządowej, jednostek i firm samorządowych, lecz dlatego, że w wirze codziennych zajęć znaleźliśmy chwilę na zastanowienie się i(...)
»

W trosce o równowagę(...)

Jednym z głównych celów działalności regionalnych dyrekcji ochrony środowiska (RDOŚ) jest dbałość o utrzymanie równowagi pomiędzy gospodarczym rozwojem województwa a ochroną terenów cennych przyrodniczo. NIK postanowił sprawdzić, jak RDOŚ-e radzą sobie z tym zadaniem. Okazało się, że choć w toku kontroli wykryto pewne nieprawidłowości, to jednak ogólna ocena jest pozytywna. Inspektorzy przyjrzeli się działaniom tylko czterech Regionalnych Dyrekcji: w Białymstoku, Ka(...)
»