Najnowsze artykuły

Mikroinstalacje muszą spe(...)

Ostatnio zaproponowane przez operatorów zmiany w przyłączeniu mikroinstalacji do sieci mogą okazać się dużym wyzwaniem dla polskiej fotowoltaiki – także pod względem technicznym. Część projektów będzie wymagała wprowadzenia licznych korekt. Kilka tygodni temu wielka piątka operatorów systemów dystrybucyjnych przedstawiła Karty Aktualizacji dotyczące zmian w Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Planowane zmiany wynikają w głównej mierze z (...)
»

Przyszłość kogeneracji w (...)

Dzisiaj nie jest już niczym nowym modernizowanie istniejących oczyszczalni ścieków w taki sposób, aby były w stanie wyprodukować biogaz. Biogaz z oczyszczalni ścieków po oczyszczeniu i osuszeniu trafia do silnika gazowego i w układzie kogeneracyjnym wytwarza energię elektryczną i cieplną. Energia elektryczna w części konsumowana jest w ramach oczyszczalni ścieków, a jej nadwyżka oddawana do sieci elektroenergetycznej. Energia cieplna wykorzystywana jest do su(...)
»

Rynek biomasy liczy na re(...)

Branża odnawialnych źródeł energii związana z biomasą przeżywa kryzys. To efekt ostatnich dwóch lat, gdy ceny zielonych certyfikatów mocno spadły, cena węgla była bardzo niska. Czy nowe przepisy ustawy o OZE mają szansę – choćby częściowo – ten kryzys przełamać? Zdaniem energetyków, aby spalanie biomasy było opłacalne, cena zielonych certyfikatów powinna wynosić przynajmniej 70 zł/MWh. W ostatnim czasie kosztowały nawet poniżej 30 zł. Z kolei cena węgla za 1 (...)
»

Zielone światło dla bioma(...)

Nowelizacja i przyjęcie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych ustaw przez Radę Ministrów to kolejny krok w kierunku rozwoju branży OZE. Jest duże prawdopodobieństwo, że nowe regulacje przyczynią się do efektywniejszego wykorzystania OZE i, co ważne, realizacji zobowiązań wynikających z prawa UE. Biomasa odgrywa tu bardzo istotną rolę. Obecnie najistotniejszym dokumentem wpływającym na rozwój OZE jest dyrektywa Renewable Energy Directive (RED I(...)
»

Szczecińskie Laboratorium(...)

Z profesorem Adamem Koniuszym, pomysłodawcą Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii, działającego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, rozmawia Szymon Pewiński. Kiedy pojawił się pomysł na Laboratorium OZE i czym się ono zajmuje? Pomysł zrodził się rok temu i wynikał z zainteresowania problematyką OZE w kontekście zarówno badań naukowych, jak i konieczności realizacji zajęć d(...)
»

BioPower firmy Valmet, cz(...)

Valmet zaprojektowała modułową elektrociepłownię opalaną biomasą i paliwami z przetworzonych odpadów. BioPower to unikatowe rozwiązanie, jeśli chodzi o elastyczność doboru paliw. Biomasa stanowi dziś konkurencyjną formę źródła energii odnawialnej. Zwłaszcza teraz, gdy energia solarna i wiatrowa powodują destabilizację sieci energetycznej, elektrownie biomasowe zapewniają efektywną metodę produkcji energii odnawialnej, stabilizującą tę sieć. Biomasę można skła(...)
»

Nowe przepisy iskierką na(...)

Czy wiatr jako odnawialne źródło energii ma szansę stać się „numerem 1” w produkcji energii z OZE w Polsce? Warto zadać sobie to pytanie nie tylko w świetle planowanych zmian w ustawie, ale również w kontekście światowych trendów. W wietniu w Wielkiej Brytanii – jednej największych gospodarek w Europie – padł rekord produkcji energii elektrycznej pochodzącej tylko z odnawialnych źródeł energii, w tym głównie z wiatraków. Trwało to 55 godzin. Tym samym o 15(...)
»

Nie każdy producent energ(...)

Czy w związku z proponowanymi przez rząd zmianami w ustawie o odnawialnych źródłach energii zmieni się również polityka względem uruchamiania źródeł finansowania dla inwestycji? I czy w obecnej sytuacji w ogóle powinna się zmieniać? lutym 2017 r. Kazimierz Kujda, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na łamach „Czystej Energii” stwierdził, że środkiem do osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego w obszarze energetyki jest m.in. zapewnien(...)
»

Polecane artykuły

Świat wokół odpadów

Promocja popłaca Według  opublikowanych w ubiegłym roku przez EPS Industry Alliance danych, poziom recyklingu polistyrenu (EPS) w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wzrósł do 35%, a sukcesywnie zwiększał się od 1991 r. W 2013 r. łącznie poddano recyklingowi 127,3 mln funtów polistyrenu, z czego 72 mln pochodziły z opakowań w obrocie komercyjnym, a 54,4 mln funtów z przemysłu. W poszczególnych latach system zbiórki i recyklingu tego typu odpadów pokonsumenckich s(...)
»

Toksyczność odcieków a wi(...)

Ze względu na zawartość azotu amonowego, lekko alkaliczny odczyn, wysokie zasolenie oraz obecność chloroorganicznych i wielopierścieniowych związków organicznych odcieki składowiskowe wykazują toksyczne właściwości w stosunku do organizmów wodnych i lądowych, w tym również roślin. Piśmiennictwo dotyczące tego zagadnienia jest bogate i obejmuje problemy toksyczności poszczególnych składników odcieków, wpływu odcieków na ekosystemy naturalne c(...)
»