Najnowsze artykuły

Aspekty formalno-prawne b(...)

Powszechnie znana paremia prawnicza, wywodząca się z prawa rzymskiego, głosi Ignorantia iuris nocet - Nieznajomość prawa szkodzi. Autorzy dodaliby, iż nie tylko sprawcom, lecz przede wszystkim… drzewom. Ustawodawca w przedmiocie ochrony prawnej zieleni wysokiej unormował w ustawie o ochronie przyrody (dalej u.o.p.) zagadnienia dotyczące: (nie tylko) zezwoleń na us(...)
»

Co należy brać pod uwagę (...)

Idąc wiosną przez osiedla wielu polskich miast, można zobaczyć liczne, często bardzo krótko przycięte krzewy ozdobne. Jednocześnie nie ma większego znaczenia, jaki to gatunek, kiedy kwitnie i na jakich pędach zakłada pąki kwiatowe. Przez kilka lat na warszawskiej Ochocie obserwowałem forsycje, które corocznie były przycinane na wysokości ok. 0,3 m od ziemi w marcu, a więc tuż przed ich kwitnieniem! Dzięki temu „zabiegowi” krzewy te nigdy nie zakwitały, natomiast wyt(...)
»

Cięcie drzew weteranów

Czy stare drzewa sędziwe wymagają cięć? Cięcia stosowane są głównie w celu poprawy statyki drzew, a drzewa sędziwe, szczególnie dziuplaste, uważa się za te, które łamią się pierwsze. Pojawienie się dziupli jest naturalnym zjawiskiem i zazwyczaj nie zwiększa ryzyka złamania się drzewa. Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że drzewa weterani, żyjąc dziesiątki i setki lat w jednym miejscu, dostosowują się do warunków w nim panujących. Porywiste wiatry i wichury, które z(...)
»

Chirurgia i leczenie ran (...)

Rany po cięciu i innych uszkodzeniach drzew to wrota infekcji dla patogenów atakujących odsłonięte drewno, łyko i tkanki okrywające. Z tego powodu zaleca się nanoszenie na rzazy po cięciu gałęzi preparatów tworzących powierzchniową barierę dla patogenów1. Uszkodzenia wykazujące obecność pasożytów wymagają odrębnego sposobu zabezpieczania. Ogólnie dostępne na rynku są środki przeznaczone do tych celów. Powłoki tworzone przez preparaty powi(...)
»

Co o pielęgnacji drzew wi(...)

Co powinieneś wiedzieć o pielęgnacji drzew Sadzenie i pielęgnacja drzew muszą być przemyślane, aby w przyszłości rośliny były zdrowe, bezpieczne, piękne, oraz by cieszyły nas i następne pokolenia, ponieważ nieprawidłowe postępowanie może generować problemy w przyszłości. Co możemy, co powinniśmy, a co musimy robić, gdy drzewo już zostało posadzone? Przycinanie to najpopularniejsza procedura w pielęgnacji drzew. Aby cięcia były prawidłowe(...)
»

Od redaktora

Drzewo jest mocniejsze niż lew i niż wół, drzewo nawet przerasta żyrafę, a człowiek jak zechce, to zrobi z drzewa stół albo drzwi, albo nawet szafę.  Autor: Jan Brzechwa, Drzewa Drzewa są symbolem wszystkiego, co ważne, trwałe, ponadczasowe. Czy bez nich jesteśmy sobie w stanie wyobrazić polski krajobraz? Czym bez drzew byłyby nasze miasta, skwery, zabytkowe miejskie pa(...)
»

Współczesne wyzwania ekol(...)

Jakość środowiska naturalnego w Polsce ulega stałej poprawie. Nadal jednak stoją przed nami wyzwania ekologiczne, a jednym z najważniejszych jest polepszenie jakości powietrza. Z badań wynika, że za zły stan powietrza w Polsce odpowiada przede wszystkim sektor bytowo-komunalny. Emituje on do atmosfery ok. 88% zanieczyszczeń. Dalsze pozycje zajmują emisje z transportu (6%), zanieczyszczenia pyłowe z powierzchni dróg i ulic (3%), a tylko niecałe 2% to emisja z przemys(...)
»

Dobra atmosfera. Wiele dz(...)

Jeszcze kilka lat temu niemalże nikt nie słyszał o niskiej emisji i konsekwencjach zdrowotnych spalania śmieci w piecach, a dziś jest to przedmiot wielorakich działań edukacyjnych i informacyjnych. Nie oznacza to jednak, że problem pojawił się niedawno – zmieniła się tylko świadomość w tym zakresie. Ale czy na pewno? Realizując pierwsze działania edukacyjne związane z tematyką niskiej emisji, w zasadzie można było korzystać z nielicznych publikacji i materiałów info(...)
»

Polecane artykuły

Stowarzyszenie „Zachodnio(...)

Jak ważna jest woda w przyrodzie i w życiu człowieka – wie każdy. Jej ogromne znaczenie uświadamiamy sobie najczęściej wtedy, gdy odkręcamy kran i... brak wody paraliżuje naszą codzienność. Uzdatnianie wody pitnej, sprawna jej dostawa, odprowadzenie oraz oczyszczanie ścieków to w XXI w. podstawowe wymogi cywilizacyjne, bez spełnienia których mało kto mógłby funkcjonować. Aby każdy z nas mógł korzystać z bogactwa natury, jakim jest woda, musi istnieć tzw. system wodo(...)
»

Wokół odpadów

Ekościeżką przez sortownie Przy miejskiej sortowni odpadów w Łodzi powstała ścieżka ekologiczna. Stworzono ją z inicjatywy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Łodzi. Składa się z kilku stacji, mieszczących się na terenie sortowni oraz przy stacji nadawczej, gdzie w pierwszej kolejności przywożone są odpady odebrane od mieszkańców, punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, składowisku balastu, magazynie surowców wtórnych oraz przy miejscu, gdzie stacjon(...)
»