Najnowsze artykuły

Przegląd możliwości współ(...)

Co potrafią współczesne zamiatarki? Ciężkie i hałasujące maszyny, wielkogabarytowe ciężarówki, a nawet traktory – tak kiedyś wyglądał sprzęt komunalny na ulicach miast i miasteczek. Dzisiaj przy znakomitej większości prac z powodzeniem zastępują je mniejsze, wielozadaniowe nośniki narzędzi, które potrafią znacznie więcej niż tylko zamiatać. Nie tylko centra największych miast na co dzień utrzymują czystość, wykorzystując do tego zamiatarki(...)
»

Zamiatarki poprawiają jak(...)

Zamiatarki poprawiają jakość powietrza Coraz więcej gmin i przedsiębiorstw świadczących usługi na ich rzecz inwestuje w nowoczesny sprzęt komunalny, a czyste ulice i chodniki stanowią wizytówkę dużych i małych miast. Mimo iż zamiatarki nie należą do maszyn tanich, to gminy coraz częściej decydują się na ich zakup, również ze względu na chęć poprawy jakości powietrza. Zamiatarki posiadają jedną niezaprzeczalną zaletę – pozwalają oszczędzić (...)
»

Od Redaktora

Artykuły w, pierwszym w 2019 r., wydaniu publikacji „Rynek. Transport i Pojazdy Komunalne” stanowiącej integralny dodatek do „Przeglądu Komunalnego”, poświęciliśmy zamiatarkom, które coraz częściej można spotkać na ulicach polskich miast. Możliwości współczesnych zamiatarek są dziś znacznie większe niż jeszcze kilka lat temu. W wielu przypadkach to maszyny, które pracują przez cały rok, a dzięki temu są wykorzystywane nie tylko do zamiatania chodników i ulic. Jak bowiem przypominają(...)
»

Nowe uprawnienia IOŚ

Nowe uprawnienia IOŚ Nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw obowiązuje od 1 stycznia. Jak nowe uprawnienia inspektorów mogą wpłynąć na gospodarujących odpadami i walkę z szarą strefą? Podczas Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Environment mówił o tym Paweł Ciećko, Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Szef GIOŚ stwierdził wprost: nowelizacja ustawy podpisanej przez prezydenta 26 l(...)
»

Odpady opakowaniowe to sz(...)

Odpady opakowaniowe to szansa czy zagrożenie? Przełom roku to dobry moment, aby po raz kolejny poruszyć temat odpadów opakowaniowych i obowiązków z nimi związanych. Dotykają one niemalże wszystkich podmiotów działających na rynku odpadów – od producentów towarów, przez ich dystrybutorów, podmioty odbierające i zagospodarowujące odpady, aż po mieszkańców, czyli końcowych odbiorców produktów w opakowaniach. Ustawa o gospodarce opakow(...)
»

Operat przeciwpożarowy w (...)

Operat przeciwpożarowy w znowelizowanej ustawie Nowe regulacje przeciwpożarowe zamieszczone w ustawie o odpadach w drodze nowelizacji z 20 lipca 2018 r. w znaczący sposób zaostrzają zasady wydawania zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami.   Nowela była reakcją na falę pożarów składowisk oraz miejsc magazynowania odpadów, jakie miał(...)
»

W monitoringu składowisk (...)

W monitoringu składowisk  jest wiele niewiadomych Przepisy ustawy o odpadach, wprowadzające zupełnie nową jakość do systemu prewencyjnego zapobiegania nadużyciom w miejscach magazynowania i składowania odpadów, wejdą w życie 22 lutego 2019 r. Sama ustawa w niewielkim tylko stopniu wyjaśnia główne założenia wizyjnego systemu kontroli odpadów. P (...)
»

Intensywny początek roku (...)

Intensywny początek roku dla branży wod-kan Minęło raptem 12 miesięcy od chwili, gdy w Polsce zaczęło obowiązywać nowe Prawo wodne. W tym czasie ustawodawca już zdążył istotnie tę ustawę zmienić. Dlatego rok 2019 przynosi kolejne wyzwania dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. U stawa z 20 lipca 2017 r.(...)
»

Polecane artykuły

Sprzątanie świata

Już osiemnasty raz Polacy przystąpią do wspólnego działania dla dobra środowiska i samych siebie podczas akcji „Sprzątanie świata”.   Jak co roku w trzeci weekend września bardziej niż na co dzień staniemy się świadomi bycia częścią globalnej rodziny – nie tylko ludzkiej, ale jeszcze większej – rodziny wszystkich żywych istot zamieszkujących Ziemię. Z dumą i radością trzeba zaznaczyć, że w ciągu tych minionych osiemnast(...)
»

Nowoczesne spalanie

Na terenie przyległym do Elektrociepłowni Czechnica nastąpiło 11 września br. wmurowanie kamienia węgielnego pod nowoczesną instalację do spalania biomasy na potrzeby EC Czechnica. W ramach inwestycji przeprowadzona zostanie modernizacja i przekształcenie jednego z kotłów węglowych na kocioł fluidalny ze złożem bąbelkowym, który w 100% opalany będzie biomasą. Realizacją tego przedsięwzięcia zajmie się fińska spółka Metso Power. Po modernizacji urządzenie będ(...)
»