Najnowsze artykuły

Ekologiczne i ekonomiczne(...)

Ekologiczne i ekonomiczne korzyści z wytwarzania kompostu Produkty nawozowe wytwarzane z bioodpadów są szansą na osiągnięcie przez nasz kraj zakładanych poziomów recyklingu odpadów komunalnych. To także okazja dla ich wytwórców i sprzedawców, którzy, włączając aktywny marketing oraz reklamę swoich produktów, mogą uzyskać satysfakcjonującą cenę z ich sprzedaży. Regulacje Unii Europejskiej, a dokładniej zmiana ramowej dyrektywy odpadowej (dy(...)
»

Problematyczna frakcja. I(...)

Albo inwestycje, albo większe opłaty. Kłopotliwa frakcja bio Odpady ulegające biodegradacji mogą stać się kolejnym ogniwem w łańcuchu podwyżek opłaty śmieciowej. Problemy, które dotyczą dziś głównie braku nowoczesnych instalacji do ich przetwarzania, uciążliwych procedur certyfikacji wytwarzanego kompostu i źle obliczonych limitów przyjęć w instalacjach, prędzej czy później odbiją się na portfelach mieszkańców. Na odpady ulegające biodegra(...)
»

Potencjał, zagrożenia i r(...)

Potencjał, zagrożenia i realne rozwiązania dla odpadów bio Jeśli odpady ulegające biodegradacji są zbierane selektywnie, znacząco wzrasta szansa na ich powtórne wykorzystanie. Jak przetwarzać je efektywnie i ekonomicznie, by inwestycje związane z zagospodarowaniem frakcji bio nie odbiły się zbyt mocno na portfelach mieszkańców? Przedstawiciele branży gospodarki odpadami oraz korporacji samorządowych dyskutowali o tych kwestiach podczas debaty zorganizowanej (...)
»

Szanse, możliwości i bari(...)

Szanse, możliwości i bariery dla wykorzystania bioodpadów Bioodpady stanowią ilościowo najważniejszy składnik odpadów komunalnych – jak wynika z Krajowego Planu Gospodarki, łącznie jest to około 4,5 mln ton w skali roku. Krajowy Plan wyznaczył rok 2021 jako ostateczny termin wdrożenia we wszystkich gminach w kraju systemów selektywnego odbierania odpadów zielonych i innych bioodpadów u źródła. Tymczasem część obowiązujących przepisów pozostaje nieprecyzyjna.(...)
»

Od Redaktora

Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie gminy będą musiały wdrożyć zbiórkę odpadów z podziałem na pięć frakcji. Większość już to zrobiła, pozostałe nie mają zbyt wiele czasu. Zbliżający się termin ma tu ogromne znaczenie. Największym, a do tego często nieuświadomionym problemem wydają się dziś być odpady ulegające biodegradacji. Frakcja bio stanowi ponad 1/3 masy wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych w naszych domach. Niestety, nie do końca wiadomo, jak skutecznie zagospodarować te 4 (...)
»

Unifikacja wizerunków mia(...)

Dobrze zagospodarowana i spójna przestrzeń publiczna wpływa na pozytywny wizerunek miasta wśród mieszkańców, inwestorów i turystów. Jak zadbać o stylistyczną konsekwencję małej architektury? Czy nowoczesny design nie zaburzy wizerunku tradycyjnego miasta? Świadome tworzenie spójnego wizerunku miasta to jedno z najważniejszych zadań pracowników samorządów miejskich. Rozumieją to m.in. włodarze Poznania, którzy wraz z ekspertami oprac(...)
»

Baster - Ławki ze Świecia(...)

Ławki ze Świecia podbijają kraj i Europę Baster to wiodący producent małej architektury miejskiej i ogrodowej. W ubiegłym roku firma obchodziła swoje dziesięciolecie. Dzięki długoletniemu doświadczeniu i obyciu w branży Baster ma silną pozycję na rynku krajowym, a od pewnego czasu eksportuje swoje towary również na rynki europejskie. W bogatym asortymencie firmy Baster znajdują się między innymi: ławki ogrodowe i parkowe, kosze na śmieci, (...)
»

Plac zabaw powinien być m(...)

Plac zabaw powinien być miejscem spotkań Dlaczego place zabaw są zbyt bezpieczne? W jaki sposób rodzice mogą korzystać z nich razem ze swoimi dziećmi i czy zawsze powinni to robić? Jakie trendy dominują w polskich dużych miastach, a jakie w mniejszych miejscowościach? Z Anną Komorowską – pedagożką, projektantką placów zabaw, współzałożycielką pracowni k. – rozmawia Szymon Pewiński.   Po co w ogóle projektować place z(...)
»

Polecane artykuły

Metody oczyszczania ściek(...)

Środki lecznicze mogą przedostawać się do wód powierzchniowych i podziemnych na wiele sposobów, przede wszystkim wraz ze ściekami bytowymi z gospodarstw domowych, jako ścieki czarne z misek ustępowych oraz wskutek utylizacji przeterminowanych leków w umywalkach lub toaletach. Za duży ładunek farmaceutyków w ściekach odpowiadają oczywiście szpitale. Substancje te wraz ze ściekami komunalnymi trafiają do centralnych oczyszczalni ścieków, a potem do odbiorników1(...)
»

Eksfoliowane grafity jako(...)

Antoni W. Morawski, Beata Tryba Tematyka sorpcji olejów na eksfoliowanych grafitach (EG) jest nowym kierunkiem badań. Od niedawna zainteresowanie tym tematem wzrosło, z uwagi na możliwość zastosowania sorpcji w ochronie wód przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi. Eksfoliowany grafit powstaje w procesie eksfoliacji interkalowanego grafitu (GIC). Eksfoliacja polega na poddaniu interkalowanego grafitu szokowi termicznemu 950-1000oC, przez 5-120 sekund. W wyniku takiej obró(...)
»