Najnowsze artykuły

Od Redaktora

Nowy rok nieodłącznie wiąże się ze zmianami w przepisach, także z zakresu ochrony środowiska. Część nowych lub znowelizowanych regulacji zaczęła obowiązywać, kolejne są na różnych etapach prac parlamentarnych czy rządowych. Sporo zmian niesie za sobą nowe Prawo wodne. Wpłynie ono nie tylko na wiele codziennych aspektów funkcjonowania samorządów czy spółek zajmujących się zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, ale także na ochronę drzew i krzewów, sposób zarz(...)
»

Kolejne zmiany w ustawie (...)

Miniony rok przyniósł rewolucję w przepisach ustawy o ochronie przyrody. W  2017 r. ustawa była nowelizowana pięciokrotnie. Z początkiem 2018 r. wejdą w życie nowe regulacje, które mają powstrzymać masową wycinkę drzew i przywrócić należytą ochronę terenów zieleni. Od 1 stycznia 2017 r. zliberalizowano zasady usuwania drzew i krzewów. Znacznie podwyższono obwody drzew, dzięki czemu te starsze można było usuwać bez konieczności uzyskania zezwolenia właściwe(...)
»

W tym roku wzrastają opła(...)

Od 1 stycznia 2018 r. doszło do istotnych zmian regulacji prawnych dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska. Chodzi nie tylko o same stawki, ale także o ich rodzaje. Opłata za korzystanie ze środowiska jest podstawowym instrumentem prawnym służącym urzeczywistnianiu zasad prawa ochrony środowiska, w tym fundamentalnej zasady „zanieczyszczający płaci”1. Celem tego rodzaju opłat jest z jednej strony wywieranie presji ekonomicznej na podmioty korzystają(...)
»

Gospodarka odpadowa, czyl(...)

Końcówka roku 2017 obfitowała w nowo uchwalone przepisy w obrębie prawa dotyczącego gospodarowania odpadami. Przyjrzyjmy się najważniejszym zmianom przewidzianym przez dwie ustawy.  Pierwszą ze zmian, na którą warto zwrócić uwagę, jest ta z 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 7 listopada 2017 r. (DzU z(...)
»

Wątpliwości wokół nowego (...)

W minionym roku branża wodociągowo-kanalizacyjna żyła procesem legislacyjnym nowego Prawa wodnego. I choć docierające stopniowo sygnały zintensyfikowały się tuż po burzliwych debatach w przedmiocie wpływu Prawa wodnego na ceny wody i ścieków, prawdopodobnie niewielu praktyków spodziewało się tak znaczących zmian regulacji prawnych sektora wod-kan. Oficjalnie zmiany mają być remedium na słabości dotychczasowego systemu, w którym gminy pełniły jednocześnie funkcj(...)
»

Nowe regulacje pełne dziu(...)

574 artykuły, 224 strony przepisów. Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne to legislacyjna kategoria ciężka. Zasadniczo ma regulować całą sferę gospodarki wodno-ściekowej. To również ustawa, która, procedowana w 2016 i 2017, w niezwykle szybkim tempie, właściwie bez konsultacji społecznych i branżowych, była przedmiotem licznych publikacji, dyskusji, sporów i debat. Jej wspomniana obszerność uniemożliwia w formie publikacji prasowej kompleksowe przedstawienie ws(...)
»

Rozbieżności nie brakuje

W październiku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się informacja o rozpoczęciu prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym i niektórych innych ustaw. Wygląda na to, że ustawodawca doszedł do wniosku, iż czas doprecyzować lub skorygować uchwalone rok wcześniej przepisy, wśród których wiele wywoływało kontrowersje. Procedowany projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym i niektórych i(...)
»

Lokalna oczyszczalnia pro(...)

Badania przeprowadzone w oczyszczalni ścieków w Zbąszynku wykazały, że do tamtejszych wód powierzchniowych nadal trafiają znaczne ilości azotu i fosforu, które stamtąd przedostają się do rzek, a dalej do morza. Jak można poprawić tę sytuację? Spośród blisko 3,3 tys. oczyszczalni ścieków funkcjonujących w Polsce w roku 2014 około 2,5 tys. miało charakter mechaniczno-biologiczny, ale jedynie 387 z nich wyposażone były w systemy podwyższonego usuwania biogenów. To sprawia, że do wód po(...)
»

Polecane artykuły

Jubileuszowe święto branż(...)

Serock gościł w maju br. ponad 400 przedstawicieli sektora oczyszczania miast. Prezesi i dyrektorzy firm z całej Polski uczestniczyli w Jubileuszowych obradach 50. Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Stowarzyszenie to świętowało swoje 25-lecie działalności. Zjazd KFDZOM a szczególnie jego uroczysta gala były okazją by w sposób szczególny podziękować wszystkim członkom zwyczajnym i wspierającym stowarzyszonym w jedynej w kraju organizacji m(...)
»

Judaszowiec

Legenda głosi, że na drzewie tym powiesił się Judasz Iskariota, który pocałunkiem zdradził Jezusa Chrystusa, co w następstwie doprowadziło do Jego schwytania i ukrzyżowania. Badania przyrodników nazwę rośliny wiążą raczej z jej występowaniem na wzgórzach Judei, części Izraela. Według innej interpretacji, intensywnie różowe kwiaty swoją barwą mają przypominać „krew Judasza”. Kwestia pochodzenia nazwy pozostaje zatem otwarta. Rodzaj judaszowiec (Cercis) (...)
»