Najnowsze artykuły

Raport „Smart City”

INTELIGENTNE SYSTEMY INFORMATYCZNE DO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ODPADAMI darsoft.pl ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-200 Częstochowa tel. 34/344-49-03 info@darsoft.pl www.darsoft.pl Firma darsoft.pl specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. W nasz(...)
»

Przyjazny e-urząd w Polsc(...)

Obecnie funkcjonująca administracja nie jest w stanie zarządzać w oparciu o ustandaryzowane dane, instytucje publiczne nie wymieniają się informacjami, a Polacy mają słaby dostęp do e-usług państwa. Konieczna jest zatem cyfrowa transformacja państwa, tak aby każdy mógł załatwić drogą elektroniczną dowolną sprawę w obszarze administracji publicznej dowolnego szczebla. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że osiągnięcie tego celu jest możliwe, jednak wymaga wdrożenia wielu zmian i konkret(...)
»

Otwarte dane w administra(...)

Wydawać by się mogło, że wszyscy wiedzą, iż administracja publiczna posiada ogromną liczbę danych. Jak się jednak okazuje w praktyce, dopiero rozpoczęcie programu otwierania danych pozwala uświadomić urzędnikom, ile i jakie bazy danych posiadają. A dzięki rozmowom z mieszkańcami i biznesem pojawiają się pomysły na ich wykorzystanie. Termin „otwarte dane” (ang. open data) pojawia się coraz częściej na konferencjach prasowych oraz seminariach samorząd(...)
»

Idea smart nie tylko dla (...)

Proces zmieniania się ośrodków miejskich w tzw. miasta inteligentne dopiero się zaczął. Nie będzie on łatwy z uwagi na to, że możemy spotykać się z rozmaitymi oczekiwaniami i wyobrażeniami dotyczącymi wizji smart city. Jedno jest pewne: z inteligentnych technologii mogą skorzystać nie tylko metropolie, ale też – mimo skromniejszych budżetów – małe polskie miasteczka. Smart city to idea nastawiona na to, by ośrodki miejskie, zarówno duże, jak i te niewielkie, były za(...)
»

Polskie miasta przyszłośc(...)

Tomasz Sochacki dyrektor Departamentu Usług IT APN Promise …to miasta, które są gotowe na innowacje i dostosowane do oczekiwań mieszkańców. Stawiają na otwarty dialog, są przyjazne dla biznesu i w odpowiedni sposób wykorzystują dotychczasowe zasoby, budując swój potencjał gospodarczy. Piotr Wyroślak Business Solution Manager Proximus …to wielowymiarowe przestrzenie dynamicznego rozwoju zamieszkujących (...)
»

Miasta otwarte na pomysły(...)

Najnowsza generacja inteligentnych miast – określona jako 3.0 – oznacza otwarcie się samorządów na aktywną postawę mieszkańców w kreowaniu dalszego rozwoju. Rolą władz lokalnych staje się tworzenie przestrzeni i możliwości do wykorzystania potencjału mieszkańców. Dotyczy to zarówno zachęcania ich do korzystania z nowoczesnych technologii, jak i umożliwiania im tworzenia własnych pomysłów. Jakie zatem (...)
»

Polskie miasto przyszłośc(...)

O tym, że miasta potrzebują rozwiązań technologicznych, nie trzeba nikogo przekonywać. Nie jest to tylko kwestia wyższego komfortu życia, oszczędności czy ekologii, ale normalności. „Inteligencja” miasta nie jest już wyróżnikiem, zaczyna być standardem. Koniec Polski papierowej – to hasło wybrzmiało podczas tegorocznego, czerwcowego wystąpienia minister cyfryzacji, Anny Streżyńskiej. Zgodnie z planami, do 2020 r. połowa z nas będzie mogła załatwić większość, bo aż 8(...)
»

Smart city. Tak, ale jak?

Obecnie w Polsce nie ma jeszcze w pełni inteligentnego miasta, ale w wielu z nich podjęto już działania w tym kierunku. Wdrażając ideę smart city, władze dążą do rozwiązania najistotniejszych miejskich problemów, jedocześnie dbając o środowisko i oferując mieszkańcom wysoką jakość życia. Jednak co tak naprawdę wiemy o idei smart city i jak wygląda jej zastosowanie w praktyce? Pojęcie smart city jest niejednoznacznie i rozmaicie interpretowane. Hasłem tym posługują s(...)
»

Polecane artykuły

To, co skrywa ziemia...

Z Januszem Łodziewskim, prezesem Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie, rozmawia Ewa Gosiewska Jakie główne cele przyświecały otwarciu Muzeum Wody w Koszalinie? Za cel postawiliśmy sobie proekologiczną edukację społeczną, szczególnie dzieci i młodzieży. Dlatego w Muzeum Wody zbudowaliśmy z plastikowych butelek model metra sześciennego wody. Poza tym każda grupa ma zapewnioną opiekę przewodnika-pracownika, który opowiada o eksponatach, historii wodociągów(...)
»

Z najlepszymi życzeniami

Znów mam okazję pisać felieton świąteczny. Lubię to robić. Staram się każdego roku, by oddawał atmosferę świąt i w miarę możliwości nikogo nie denerwował. Dlatego podsumowaniem roku zajmę się (jeśli tylko moja postępująca skleroza na to pozwoli) w kolejnym artykule. Już na samym początku pragnę złożyć Państwu życzenia. Życzę więc poczucia bezpieczeństwa. Zawodowego,  a także, może zaś przede wszystkim – osobistego. To zawodowe niech wynika z naszych kompetencji i zaangażowania (...)
»