Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Zielone zamówienie public(...)

Zielone zamówienia publiczne (ang. green public procurement – GPP) określono w komunikacie Komisji Europejskiej „Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środowiska”. Zdefiniowano je jako „proces, w ramach którego instytucje publiczne starają się uzyskać towary, usługi i roboty budowlane, których oddziaływanie na środowisko w trakcie ich cyklu życia jest ograniczone w porównaniu do towarów, usług i(...)
»

Polska droga do gospodark(...)

W przypadku gospodarki o obiegu zamkniętym należy wziąć pod uwagę nie tylko produkty, ale też nowe sposoby świadczenia usług, a także formy mieszane – produkcja połączona z usługą – niejednokrotnie stawiające użytkownika w roli prosumenta. Gospodarka o obiegu zamkniętym (dalej: GOZ) to temat niezwykle szeroki. Obejmuje bowiem nie tylko najbardziej oczywiste gospodarowanie odpadami, ale dotyczy również pozyskiwania surowców, projektowania, produkcji i konsumpcji. Na (...)
»