Wszystkie artykuły w kategorii: "OZE w Unii Europejskiej"

Polecane artykuły:

Wierzba – roślina wielu z(...)

Rzeczywista ocena potencjału wierzby jako rośliny pospolicie występującej nie tylko w Polsce, lecz również w wielu innych krajach świata, wymaga przeprowadzenia rozmaitych badań o charakterze interdyscyplinarnym. Badania, o których mowa, powinny ujmować temat w sposób kompleksowy, a zatem obejmować możliwie jak najszerszą populację roślin, zróżnicowanych pod względem ich botanicznej przynależności. Wyłącznie wieloletnią analizę porównawczą, testującą określone cech(...)
»

Miasta bez odpadów(...)

Miasta bez odpadów Idea zera odpadów (ang. Zero Waste), zakładająca stuprocentowy odzysk odpadów, aby żadne nie trafiały na składowiska, przyświeca już kilku europejskim miastom. Rezultaty tej strategii są imponujące, sięgające nawet 85-90% poziomów selektywnej zbiórki odpadów. W ogłoszonym pod koniec ub.r. pakiecie Komisja Europejska wskazuje ambitne cele w ramach dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym. W efekcie doprowadzi to do braku(...)
»