Wszystkie artykuły w kategorii: "OZE w Unii Europejskiej"

Polecane artykuły:

Pierwszy Promotor Energet(...)

Podczas uroczystej Gali w Teatrze Wielkim w Poznaniu, która odbyła się ramach VIII Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego zorganizowanego przez firmę Abrys (wydawcę miesięczników „Przegląd Komunalny”, „Czysta Energia” i „Recykling” oraz dwumiesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”) 15 listopada br., wśród wielu wręczonych nagród i wyróżnień w dziedzinach związanych z ochroną środowiska, energetyką odnawialną i gospodarką komunalną były dwie redakcyjne(...)
»

Spalarnie odpadów (...)

  Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, najbardziej pożądanym działaniem jest przede wszystkim zapobieganie ich powstawaniu, a następnie przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku, np. odzysk energii oraz unieszkodliwienie.   Od kiedy w Dodatku specjalnym (2/2010) do „Przeglądu Komunalnego” przedstawiono stopień realizacji 12 polskich projektów budowy zakładów termiczneg(...)
»