Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kto zapłaci za bankruta?(...)

W kilku ostatnich latach branża zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) regularnie podnosiła temat konsekwencji finansowych dla producentów, którzy nie zaewidencjonowali swojej działalności w rejestrze GIOŚ-u. Wprawdzie skala tego zjawiska, jak zapewniali urzędnicy kontrolujący takie przypadki, była niewielka, ale tzw. free rydersów można było bez większych problemów znaleźć w ofertach internetowych, a czasem nawet na półkach sklepowych (pomimo zaka(...)
»

Tworzywa sztuczne: czy je(...)

Wiele artykułów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych lub je zawierających przyczynia się do poprawy jakości życia oraz ochrony towarów. Dlatego tak ważne jest skuteczne prawodawstwo, oparte na zasadach proporcjonalności, solidnej metodologii oraz na dowodach naukowych, zaproponowane rozwiązania legislacyjne by mogły wpisywać się w zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju, uwzględniając aspekty społeczne, ekonomiczne i ochrony środowiska. Tworzywa sztuczne pojawiły si(...)
»