Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Hydrożele w zieleni miejs(...)

Najprostszym sposobem uzupełnienia u roślin niedoboru wody jest ich podlewanie, ale niestety w warunkach miejskich nie zawsze jest to możliwe. Jedną z alternatyw jest zastosowanie hydrożeli. W Polsce zaopatrzenie podłoża w wodę w okresie wegetacyjnym jest często niższe niż potrzeby roślin. Dodatkowo średni poziom opadów w ciągu lata jest niekorzystnie rozłożony. Do obszarów najbardziej deficytowych pod względem zaopatrzenia w wodę należą Wielkopolska i ziemia lubuska. D(...)
»

Raport zamknięcia(...)

UOKiK nie zdążył. Nowela ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została przeforsowana w iście kowbojskim stylu. Jak zauważyła Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes Urzędu, raport UOKiK-u pt. „Konkurencja na polskim rynku usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych” to „raport zamknięcia”. Ale właśnie jako lustro dotychczasowego stanu pozwoli ocenić rozwiązania przyjęte wbrew woli tej instytucji i wielu ekspertów. W oparciu o(...)
»