Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Puszka na finiszu(...)

10 września zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do II edycji Konkursu o „Srebrną Puszkę. Łącznie zarejestrowaliśmy 42 zgłoszenia (listę nadesłanych zgłoszeń prezentujemy obok). To ponad dwa razy więcej niż przed rokiem. W tegorocznej edycji „Srebrnej Puszki” uczestniczą prywatne firmy, gminy, a nawet całe regiony zrz(...)
»

POLEKO czas zacząć(...)

W internetowym słowniku języka polskiego PWN hasło „targi” jest wyjaśnione jako „wystawa krajowa lub międzynarodowa, dająca przegląd eksponatów z różnych dziedzin produkcji”. Po dodaniu przymiotnika „ekologiczne”, okaże się, że jest to wystawa krajowa lub międzynarodowa, dająca przegląd eksponatów z dziedziny ochrony środowiska. Jednak chcąc w ten sposób opisać tegoroczn(...)
»