Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Analiza frakcyjna i morfo(...)

W planowaniu gospodarki odpadami w skali regionalnej czy też lokalnej dość często wykorzystuje się uogólnione wskaźniki dotyczące nagromadzenia, składu morfologicznego oraz frakcyjnego odpadów. Z góry również przyjmuje się założenia dotyczące właściwości fizykochemicznych odpadów. Czytając plany gospodarki odpadami w skali gminnej, powiatowej czy wojewódzkiej, można zauważyć, iż autorzy przyjęli te same parametry opisujące właściwości(...)
»

Laureaci VIII edycji Konk(...)

Puchar Recyklingu Banku Ochrony Środowiska Miejski Zakład Komunalny, Leżajsk Puchar Recyklingu Ministerstwa Budownictwa Spółka Komunalna Wschowa, Wschowa Puchar Recyklingu Związku Miast Polskich Gminny Zakład Komunalny, Włoszakowice Puchar Recyklingu Polskiej Izby Ekologii LECH-MET S. Lech, Żmigród Nominacja (...)
»