Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Założenia pod lupą(...)

Diagnoza słabych stron systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zawarta w „Założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw”, jest dramatycznie uproszczona i – w niektórych elementach – nieprawdziwa. Na jej podstawie wyprowadzany jest wniosek, że należy radykalnie znieść dotychczasowy sposób odbierania odpadów, oparty na swobodzie (...)
»

Indywidualne gospodarowan(...)

Zenon Świgoń W dobie rosnących cen, warto zacząć dbać o zmniejszenie kosztów poboru wody. Przy okazji możemy zadbać też o oszczędność wody pitnej i pomyśleć o jej recyklingu. Należy też wziąć pod uwagę to, że w większości krajów Europy koszt wody jest wyliczalny ekonomicznie. Wynosi on w różnych krajach od 1,5 do 3 euro/m3. W Polsce razem dla wody i ścieków koszt ten wynosi od 10,8 do 21,6 zł. Jak długo zatem radni będą naciskali na określanie kosztów zużycia wody(...)
»