Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

Dziwnie się składa, że człowiek najpierw odwrócił się od zieleni, aby potem docenić jej wartość. Dzisiaj zadbana zieleń świadczy zarówno o wysokim poziomie rozwoju miast, jak i o kulturze mieszkańców. Jednak nierzadko mogę usłyszeć, że więcej można byłoby zrobić, gdyby znalazły się środki finansowe na tworzenie i pielęgnację terenów zieleni. Z tym problemem szczególnie borykają się mniejsze miasta, gdyż tam priorytetem są inne inwestycje – sieć wodociągowo-kanalizacyjna czy budowa drogi. A(...)
»

Od redaktora(...)

Problem niskiej emisji dotyczy nas wszystkich. Jest on nie tyle branżowy, co przede wszystkim społeczny.Do powstawania zjawiska niskiej emisji przyczyniają się zarówno bytowo-komunalny, jak i transport.  Niestety, świadomość społeczeństwa w tym zakresie jest niska. W paleniskach często spalane są tworzywa sztuczne, drewno pokryte farbami czy domowe odpady. A to przecież spalanie odpadów i złej jakości węgla ma olbrzymi wpływ na zdrowie i funkcjonowanie człowieka. Warto wspomnie(...)
»