Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Oczyszczanie skażonego gr(...)

Dirk Wewetzer Silna ingerencja człowieka w środowisko naturalne oraz dynamiczny rozwój przemysłu bez stworzenia niezbędnych zabezpieczeń dla środowiska, doprowadziły do zachwiania równowagi ekologicznej. Część substancji osadzających się np. w glebie ulega naturalnej degradacji pod wpływem mikroorganizmów, inne wymagają zastosowania odpowiednich metod fizycznych, chemicznych lub termicznych. Etapy oczyszczania gruntu Działania w ramach kompleksowego oczysz(...)
»

Obwąchana instalacja(...)

Z Januszem Naumienko, p. o. dyrektora Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie, rozmawia Piotr Strzyżyński We wrześniu w ZUSOK-u została oddana do użytku instalacja dezodoryzacji powietrza. Proszę powiedzieć, skąd wziął się pomysł jej zakupu? Instalacja została oddana do użytku 15 września br., a jej realizacja została wymuszona przez rzeczywistość. W ZUSOK-u obok spalarni działa też kompostownia i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych z(...)
»