Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wysypisko w Otwocku czeka(...)

JAK DŁUGO MIESZKAŃCY OTWOCKA BĘDĄ CZEKAĆ NA NOWY STOK NARCIARSKI? Wysypisko pod Otwockiem (Świdry Wielkie) funkcjonuje - jak podaje w piśmie z 1985 r. ówczesny Naczelnik Miasta - od zarania powojennych dziejów miasta. Od formalnego uruchomienia obiektu, aż do połowy lat 70-tych było własnością Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (RPGK) w Otwocku i pozostawało pod jego zarządem. Tak więc wysypisko, wraz z całym majątkiem RPGK, należało do miasta Otwock. (...)
»

Techniki membranowe w inż(...)

Coraz częściej podkreśla się, że o ile wiek XX był „wiekiem ropy”, to obecne stulecie będzie „wiekiem wody”. W raporcie Narodów Zjednoczonych – „Global Environmental Outlook - GEO 2000”1 – większość omawianych problemów (57%) było związanych z przyszłością zaopatrzenia w wodę na świecie. Raport wyraźnie stwierdza, że w perspektywie ok. dwudziestu lat wiele krajów zostanie dotkniętych brakiem wody, a w 2015 r. dwie trzecie(...)
»