Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Aktualności (...)

    Warszawska partyzantka W Polsce coraz większą popularność zyskują działania określane mianem ogrodniczej partyzantki (od ang. guerilla gardening). Okazuje się, że osoby, które nawet nie słyszały o tym zjawisku, praktykują je od lat, upiększając przestrzeń wokół siebie. Działania te cechuje postawa niezgody na zaniedbanie i brzydotę otaczającej przestrzeni. Partyzanci zmieniają ten stan poprzez wspólne akcje wys(...)
»

Efektywne zarządzanie zas(...)

Reforma Prawa wodnego dotyka m.in. regulacji związanych z ochroną przed powodzią. Zmiany w tym zakresie będą istotne z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego. Zapobieganie powodziom, ochrona przeciwpowodziowa, a także ograniczanie skutków powodzi to fundamentalne elementy regulacji związanych z szeroko rozumianą gospodarką wodną. Nowe Prawo wodne, tj. Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawa wodne (DzU z 2017 r., poz. 1566, ze zm., dalej: nP.w.), nie tylko podtr(...)
»