Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekozarządzanie"

Polecane artykuły:

Dostępność i zasoby subst(...)

Współcześnie, kiedy coraz więcej uwagi zwraca się na konieczność wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, należy spodziewać się wielu inwestycji związanych z produkcją biogazu rolniczego. Poza rozwiązywaniem różnych problemów natury techniczno-ekonomicznej biogazownie w Polsce muszą zapewnić sobie, już na etapie planowania inwestycji, wystarczającą ilość substratów do fermentacji po akceptowalnej cenie zakupu. I tutaj pojawiają się probl(...)
»