Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czym ładować? Cz. II(...)

W listopadowym wydaniu „Przeglądu Komunalnego” (11/2007) hasłowo zasygnalizowany został problem doboru maszyn do załadunku, stosowanych w gospodarce odpadami komunalnymi. W poniższym tekście omówione zostaną ładowarki kompaktowe oraz ładowarki kołowe ciężkie. Ładowarka ze specjalną kinematyką(...)
»

Dzikie wysypiska to nie p(...)

W dniach 10-12 czerwca br. w Białowieży członkowie Krajowej Izby Gospodarki Odpadami dyskutowali nad najważniejszymi problemami gospodarki odpadami. Konferencja „Europejski model gospodarki odpadami” odbywała się pod honorowym patronatem wiceministra środowiska, Stanisława Gawłowskiego. Gośćmi honorowymi byli posłowie Tadeusz Arkit i Janusz Musiał oraz prezydent Białegostoku dr Tadeusz Truskolaski. Nie zabrakło także przedstawiciela marszałka podlaskiego – E(...)
»