Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Czy zysk jest ważny?(...)

Jaka jest rola przedsiębiorstw komunalnych? Czy mają świadczyć usługi po najniższych cenach, oglądając się na ewentualne wsparcie gmin? Czy raczej wypracować zysk i, modernizując infrastrukturę, zmierzać w kierunku obniżenia kosztów oraz wzrostu jakości świadczonych usług w przyszłości? Jakie są pomysły na zarządzanie mieniem komunalnym oraz jakie są ich skutki, zapytaliśmy ekspertów. (red.) (...)
»

Inwestycje celu publiczne(...)

Formułując definicję celu publicznego, ustawodawca dał stosunkowo dużą dowolność w kwestiach rodzaju podmiotu prowadzącego inwestycję, zasięgu jej oddziaływania czy sposobu finansowania. Jednak warunkiem uznania przedsięwzięcia za inwestycję celu publicznego jest precyzyjne określenie celu planowanej inwestycji. Tylko bowiem przedsięwzięcie, którego cel znajduje się w katalogu celów publicznych, określonym w art. 6 pkt 1-9 ustawy o gospodarce nieruchomościami(...)
»