Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Odpady w produkcji biogaz(...)

Większość odpadów organicznych może stanowić surowiec do produkcji biogazu. Jednak poszczególne surowce, niezależnie od tego, czy pochodzą z rolnictwa czy z przetwórstwa płodów rolnych, różnią się między sobą szybkością rozkładu oraz wydajnością produkcji metanu.   Obecnie najczęściej stosowane są instalacje wykorzystujące kofermentację, czyli mieszaninę kilku substratów. Zróżnicowanie substrat&oacute(...)
»

Proces Szybkości Napraw &(...)

W skład przygotowania sieci wodociągowej do Szybkości Napraw (SN) czy Aktywnej Kontroli Wycieków (AKW) wchodzi zadanie podziału sieci na strefy – tzw. strefowanie sieci. Do tej pory za strefę wodociągową uważano obszar sieci zawierający od tysiąca do trzech tysięcy przyłączy. Podział taki narodził się na Wyspach Brytyjskich. W tamtejszych warunkach w systemach wodociągowych przeważają budynki jedno- lub kilkurodzinne. W związku z tym sieci takie są niejako nasycone w dużym stopn(...)
»