Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Gdzie są kierowane odpady(...)

Ze względu na zakres świadczonych usług Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie ogranicza ilość odpadów kierowanych na składowiska i koncentruje się na ich ponownym wykorzystaniu. Ponieważ posiada własne instalacje zagospodarowania odpadów, jest w stanie kontrolować niemal każdy kilogram odebranych odpadów. A dokąd one trafiają? Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP) jest jedną z wiodących metod zagospodarowania odpadów, którą charakter(...)
»

Kolor w ogrodach i terena(...)

Ogród stanowi złożoną kompozycję wielu elementów. Jego obraz ulega nieustannym przemianom pod wpływem dziennej gry światła, cyklu życia roślin czy sezonowych zmian w przyrodzie. Jednym z istotnych elementów kształtujących jest barwa, która nierzadko staje się głównym atutem kompozycji ogrodowej. Efekt kolorystyczny w środowisku zewnętrznym jes(...)
»