Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Wokół ustawy o utrzymaniu(...)

W Licheniu Starym 10 czerwca br. odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie członków Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Tegorocznemu spotkaniu, w związku z zakończeniem kadencji władz Izby, towarzyszyły wybory. Pięciu dotychczasowych członków Zarządu: Tomasz Uciński – prezes, Henryk Kultys – pierwszy zastępca prezesa, Andrzej Malara – drugi zastępca prezesa, Marek Wróblewski – skarbnik oraz Lech Matuszczak – członek będzie dalej sprawować swoje(...)
»