Wszystkie artykuły w kategorii: "Odzysk ciepła"

Polecane artykuły:

Jak budować nowoczesne so(...)

Dysponując informacjami dotyczącymi rodzaju odpadów dostarczanych do danej sortowni, można wyposażyć ją w zespół urządzeń gwarantujących uzyskanie rosnących poziomów odzysku i recyklingu. Sortownie odpadów są niezbędnym elementem efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, wynikającą z dyrektywy o odpadach, pierwszeństwo przed procesem unieszkodliwiania mają recykling odpadów i inne metody ich odzysku. Zgodnie z(...)
»

Kampania „Czyste Plaże”(...)

„Wakacyjne kampanie edukacji recyklingowej” to letnie programy edukacyjne Fundacji RECAL. W tym roku zostały zrealizowane po raz jedenasty w pięciu regionach turystycznych: wybrzeże Bałtyku („Czyste Plaże”), Beskidy („Czyste Góry”), Mazury („Czyste Mazury”), Bieszczady („Czyste Bieszczady”) oraz Sudety („Czyste Sudety”). Wakacyjne kampanie są współfinansowane w 70% ze środk&oac(...)
»