Wszystkie artykuły w kategorii: "Elektromobilność"

Polecane artykuły:

Krok we właściwym kierunk(...)

Zbigniew Kamieński, Zastępca dyrektora, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Bardzo ważnym instrumentem prawnym stymulującym wzrost wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15.12.2000 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, a także ciepła ze(...)
»

Czas na dostosowanie(...)

Od 1 maja br. Unia Europejska poszerzyła się o 10 nowych członków. Oprócz Polski do Unii przystąpiły: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Wszystkie te kraje podjęły ogromny wysiłek w celu dostosowania swego prawa do prawa Unijnego. Wśród obszarów negocjacyjnych jednym z najtrudniejszych (co do ilości transponowanego prawa) był obszar „Środowisko”. Obszar ten obejmuje szeroko rozumianą ochronę przyrody, szczegółowe zagadnienia jakości wó(...)
»