Wspólny rynek dla wyrobów budowlanych

wydany w Czysta Energia – 2017-3
  DRUKUJ

Dzięki uchwaleniu dyrektywy Rady Europy 89/106/EWG tworzenie wspólnego rynku w Unii Europejskiej dla wyrobów budowlanych stało się faktem. Wyroby te są podstawą zrównoważonych obiektów budowlanych.

Dyrektywa Rady Europy 89/106/EWG z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych przyczyniła się do utworzenia wspólnego rynku w Unii Europejskiej dla wyrobów budowlanych. Zapisy zawarte w tym dokumencie dotyczyły m.in. odpowiedzialności poszczególnych krajów za: zapewnienie, aby obiekty budowlane naziemne i podziemne na ich terytorium były projektowane i wykonywane w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu ludzi, zwierząt domowych i mienia, uwzględniając przy tym, w interesie dobra ogó [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus