Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przydatne spostrzeżenia(...)

Przedstawione niżej uwagi i spostrzeżenia zebrane zostały podczas opracowywania powiatowych programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami. Mogą one być przydatne przy opracowywaniu stosownych dokumentów w tych jednostkach samorządu, które jeszcze nie wywiązały się z ustawowego obowiązku wykonywania tej dokumentacji, lub w przyszłości, gdy przyjdzie czas weryfikacji i aktualizacji planów i programów obowiązujących. Po zrealizowaniu wielu opracowań dla powiatów nasuwa się sz(...)
»