Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Polska Koalicja Biopaliw (...)

Od samego początku w dyskusji na temat projektu nowej dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II) jako środowisko branżowe z uporem maniaka podkreślaliśmy, że decyzje dotyczące przyszłości sektora biopaliw w UE w perspektywie do 2030 roku będą miały swoje bezpośrednie przełożenie na nierozerwalną z nimi podaż pasz białkowych. Konsekwencją tego była także decyzja o zmianie nazwy naszej platformy, która uwzględniać powinna tę kwestię literalnie. W szczególn(...)
»

Organizacje odzysku – pot(...)

  Można naliczyć ich ponad czterdzieści, choć niektóre źródła podają, że istnieje ich ok. sześćdziesiąt. Chodzi oczywiście o organizacje odzysku. Jedne zawzięcie próbują walczyć z szarą strefą w gospodarce odpadami, inne skupiają się wyłącznie na realizacji obowiązków wobec wprowadzających, są też takie, które wskazują nieprawidłowości i sposoby ich zlikwidowania przez wzmożone kontrole. Istnieją jeszcze takie, które(...)
»