Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Instalacja OZE wytwarzają(...)

Instalacja OZE wytwarzająca energię elektryczną jako kluczowe pojęcie systemu wsparcia OZE Jedną z najistotniejszych kwestii związanych z praktycznym stosowaniem przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej u.o.z.e.) jest prawna wykładnia pojęcia „instalacja odnawialnego źródła energii” (dalej instalacja OZE). Już w samych celach ustawy, a więc w art. 1 ust. 1 pkt 2 u.o.z.e., ustawodawca wskazuje, że przepisy ustawy określają m.(...)
»

Memorandum w sprawie rozw(...)

Podczas konferencji na temat praktycznego zastosowania w Polsce energetyki słonecznej, która miała miejsce pod koniec stycznia w Warszawie, zabrakło zaproszonych przedstawicieli ministerstw oraz parlamentarzystów. W związku z tym grono wybitnych specjalistów – naukowców i praktyków – zajmujących się od lat tym działem energetyki, dostrzegając jej ogromny, lecz nadal niewykorzystany w kraju potencjał oraz liczne bariery, kt&oacute(...)
»