Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od dostępu do upoważnieni(...)

Czy pracownicy zatrudnieni w zakładzie usług komunalnych powinni posiadać upoważnieniedo przetwarzania danych osobowych? Tak, gdyż wymagają tego przepisy ustawy oochronie danych osobowych. Artykuł 37 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r.oochronie danych osobowych przewiduje, że do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych. Przepis ten nie dopuszcza żadnych wyłączeń, dlatego też po(...)
»

Aspekty energetyczne w po(...)

Prawo energetyczne określa zasady kształtowania polityki energetycznej, uwzględniającej zapisy polityki ekologicznej państwa ze względu na duże oddziaływanie energetyki na środowisko.  W procesie planowania energetycznego ważne są zadania z zakresu zarządzania środowiskowego. Dokument „II Polityka ekologiczna państwa”1 jako jeden z podstawowych celów wyznacza kierunki działań prowadzących do (...)
»