Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Termiczne przekształcanie(...)

Beata B. Kłopotek Zgodnie z definicją - zawartą w art. 3 ust. 3 pkt 20 ustawy o odpadach - przez termiczne przekształcanie odpadów rozumie się procesy utleniania odpadów, w tym spalania, zgazowywania, lub rozkładu odpadów, w tym rozkładu pirolitycznego, prowadzone w przeznaczonych do tego instalacjach lub urządzeniach na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. Oznacza to, że termiczne przekształcanie odpadów obejmuje zarówno procesy odzysku (głównie odzysku energii)(...)
»

Urządzenia poprawiające e(...)

Aby osiągnąć równowagę cieplną w budynku, czyli stałą i odpowiednio wysoką temperaturę, należy ograniczyć całkowite straty ciepła podlegające dużym wahaniom do mniej więcej stałego poziomu zysków wewnętrznych. Fot. 1. Przykładowy dom pasywny w Warszawie Panele izolacyjno-grzewcze RymSol Zimą występuje zwykle duża ilość promieniowa(...)
»