Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Najbardziej liczy się pom(...)

Skąd nagła inicjatywa stworzenia nowych targów dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej? Czy obecna oferta jest niewystarczająca? Do tej pory imprezami targowymi dla środowiska w Polsce były Targi ekologiczne POL-EKO oraz bydgoskie Targi WOD-KAN. Międzynarodowe Targi Infrastruktura Wodno-Ściekowa są tak naprawdę drugą ściśle branżową imprezą, organizowaną wyłącznie dla środowiska wodociągowego. Październikowy termin tej wystaw(...)
»

Nominaci ogłoszeni (...)

Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku” został w tym roku zorganizowany już po raz dziesiąty. Jego podstawowym celem jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Realizacja konkursu pozwala na zapoznanie się ze stanem środowiska w poszczególnych regionach kraju, a przede wszystkim z ilością i jakością działań podjętych dla poprawy stanu środowiska przez samorządy terytorialne, podmioty gospodarcze oraz młodzi(...)
»