Przydomowe biogazownie – czyli paliwo z odpadów kuchennych

wydany w Czysta Energia – 2017-11
  DRUKUJ

Obserwując polski rynek OZE, można odnieść wrażenie, że aktualnie biogazownie stanowią jedyne najpewniejsze i najbardziej przyszłościowe źródło zielonej energii, które ma szansę rozwoju.

Zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, możemy wyróżnić trzy typy biogazowni pod kątem ich mocy wytwórczych: mikrobiogazownie do 50 kW, małe biogazownie od 50 do 500 kW oraz pozostałe instalacje powyżej 500 kW. Podział ten praktycznie dotyczy jedynie biogazowni rolniczych, przetwarzających m.in. pozostałości z przetwórstwa rolno-spożywczego z uwagi na przyznawane subsydia.

Aktualnie na rynku istnieją firmy mające technologie mikrobiogazowe przede wszystkim dla sektora małych gospodarstw rolnych, w których powstające gnojowica lub obornik w procesie chowu zwierząt gospodarskich mogą b [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus