Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Z wiedzą trzeba dotrzeć d(...)

„Zrównoważone gospodarowanie energią i odpadami w aspekcie zmian klimatu” to tytuł konferencji zorganizowanej w drugiej połowie kwietnia przez Centrum Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju w Poznaniu, Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju i Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska UP w Poznaniu. Funkcję przewodniczącej komitetu naukowego pełniła prof. dr hab. Janina Zbierska, kierownik Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska UP. (...)
»

Jak wysoka może być kara?(...)

Unijne sankcje za niedopełnienie zobowiązań akcesyjnych Na łamach „Przeglądu Komunalnego” regularnie pojawiają się artykuły przestrzegające przed konsekwencjami grożącymi Polsce w przypadku niedopełnienia zobowiązań akcesyjnych w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi. W numerze 5/2006 temat ten podjęty został w artykule Jerzego Staszczyka pt. „Normalność bez unijnych sankcji?”. Autor przytacza szacunki, zgodnie z którymi naszemu krajowi grożą kary w wysok(...)
»