Wszystkie artykuły w kategorii: "Klastry energii"

Polecane artykuły:

Czy zbieranie stłuczki sz(...)

Potencjał polskich hut szkła w zakresie możliwości przetworzenia stłuczki szklanej jest bardzo zróżnicowany. Ogólnie należy przyjąć, że zapotrzebowanie to utrzymuje się na poziomie około 500 tys. ton rocznie. Niestety, zaspokajane jest tylko w około 16% (około 80 tys. ton), co wynika przede wszystkim z braku kompleksowego, skutecznego systemu odzysku zużytych opakowań szklanych, jak również nowoczesnych instalacji do uzdatniania stłuczki. Potencjał pro(...)
»

Ekologiczny powiew(...)

Tak popularne w XXI w. słowo „ekologia” ma swoje źródło w greckich: oiko - dom i logos – nauka. Panuje przekonanie, że w ujęciu metaforycznym tym domem jest nasza wspólna planeta – Ziemia, o którą my – jej mieszkańcy – powinniśmy dbać dla siebie i przyszłych pokoleń. Już niebawem „ekologiczny wiatr” powieje tradycyjnie w Poznaniu. Właśnie w stolicy Wielkopolski co roku obywa si(...)
»