Prognozy rozwoju energetyki słonecznej w UE

wydany w Czysta Energia – 2017-11
  DRUKUJ

Struktura pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w krajach Unii Europejskiej zmienia się. Biomasa zaczyna zmniejszać swój udział, wzrasta natomiast znaczenie energetyki słonecznej i wiatrowej.

W Unii Europejskiej pozyskanie energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w latach 2003-2015 wzrosło blisko dwukrotnie. W 2015 roku ok. 30% pozyskiwanej energii pierwotnej na obszarze Wspólnoty pochodziło na OZE. Ze struktury pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w UE wyni­ka, że dotychczas największe znaczenie miała biomasa, która jest powszechnie dostępna i może być używana w procesach bezpośredniego spalania (drewno, słoma, osady ściekowe), przetwarzana na paliwa ciekłe (estry oleju rzepakowego, alkohol) bądź gazowe (np. biogaz rolniczy, biogaz z oczyszczalni ścieków, gaz wysypiskowy). Jednak udział biomasy zm [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus