Wszystkie artykuły w kategorii: "Energetyka słoneczna"

Polecane artykuły:

Armia czy pospolite rusze(...)

Rynek gospodarki odpadami, tak jak każdy z rynków, jest przedmiotem ciągłej walki konkurencyjnej. Podobnie jak na wojskowym polu bitwy, tak i tu, po określeniu celu, jaki chcemy osiągnąć, musimy ustalić skuteczną strategię ataku na przeciwnika. Atak, czyli zmasowane uderzenie, w każdym przypadku wymaga koncentracji posiadanych sił i środków. Musi być przeprowadzony we właściwym miejscu i czasie oraz opierać się na wcześniej przyjętej strategii. Atakują żołnierze na rozkaz dowódcy(...)
»

Energetyka wiatrowa w pro(...)

Cross-Border German-Polish OPET (z udziałem agencji energetycznych z Berlina, Hanoweru, Warszawy i Gdańska), OPET Dania i OPET Szwecja realizują wspólnie projekt wspierania rozwoju energetyki wiatrowej. Najbardziej widocznymi elementami tego dwuletniego projektu były i będą następujące konferencje:Energetyka wiatrowa na morzu, Hanower, Niemcy, październik 2000, Energetyka wiatrowa na lądzie i morzu, Sopot, 15-17 listopada 2000, (...)
»