Wszystkie artykuły w kategorii: "Elektromobilność"

Polecane artykuły:

Zimowanie ptaków wodnych (...)

Paweł T. Dolata Coraz częściej można spotkać, szczególnie zimą, w polskich miastach duże stada ptaków wodnych. Jest to zjawisko stosunkowo nowe, a jego skala szybko wzrasta. Mogą być z tym związane pewne problemy, które muszą rozwiązywać służby miejskie. Wszystkie te ptaki podlegają bowiem ochronie prawnej. Proces przystosowywania się do życia w mieście ((...)
»

Raport: przyłącza – stano(...)

Przyłącze spaja dwie odrębne całości prawne – instalację należącą do sieci, czyli instalację zewnętrzną, oraz instalację wewnętrzną. Przyłącze jest elementem łączącym te dwie odrębne całości, silnie związanym fizycznie i funkcjonalnie z instalacją zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Tak określił istotę przyłącza Sąd Najwyższy niespełna 10 lat temu (uchwała SN z 8 marca 2006 r., III CZP 105/05). Jednak stanowiło to jedynie wstęp do dyskusj(...)
»