Wszystkie artykuły w kategorii: "Biomasa"

Polecane artykuły:

Kalendarium (...)

6-8.10.2014, Katowice VIII Międzynarodowa Konferencja „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych” Organizator: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice 32/324-22-62; j.salwierak@cbidgp.pl; www.revitare-conf.pl   8-10.10.2014, Toruń X Konferencja Naukowo-Techniczna „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Kierunki zmian terenów zieleni w miasta(...)
»

Badania biegłości – pobie(...)

Zgodnie z art. 147a Ustawy Prawo ochrony środowiska, próbki ścieków, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi…, powinny być analizowane w laboratorium akredytowanym. Zasadniczą kwestią jest to, czy zapis ten oznacza również konieczność pobierania próbek przez akredytowan(...)
»