Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Projekt „Odnawialne źródł(...)

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie rozpoczęła realizację projektu „Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu”, współfinansowanego ze środków NFOŚiGW. Jednym z głównych działań w ramach przedsięwzięcia jest szkolenie doradców rolnych z zakresu OZE. Pierwszy etap odbył się w dniach 8-12 marca 2010 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Głównym cele(...)
»

Producenci rzepaku murem (...)

W ramach targów Polagra-Premiery 22 stycznia br. odbyło się XI Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Tegoroczna edycja, zgodnie z hasłem przewodnim, tj. „Branża biopaliw a perspektywy dla uprawy rzepaku w Polsce”, w całości została poświęcona odnawialnym paliwom transportowym w stricte rolniczym ujęciu. To ważne, że pierwotni producenci surowców wykorzystywanych w produkcji biopaliw, jako początkowe, a więc newralgiczne ogniwo łańcucha wytwórczego, zabierają głos w tej spraw(...)
»