Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. Prosto z wokandy Organ spółki komunalnej poborcą opłaty „śmieciowej” – rozbieżności ciąg dalszy… Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 1409/14, CBOSA. NSA uznał, że wykonywanie zadań(...)
»

Siedmiomilowe buty w kąci(...)

To, że strefa euro się chwieje, to już banał. Pojawiają się więc opinie, by – nie czekając na spektakularną katastrofę – podjąć działania, które pozwolą rozebrać tę unijną konstrukcję po to, by uratować jej dobre elementy, a przede wszystkim ludzi. Może w podobny sposób powinniśmy pomyśleć o budowanym obecnie nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi? Jeszcze nie jest zbyt późno, by założyć siedmiomilowe buty! Krytyków znowelizowan(...)
»