Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Na wniosek gmin(...)

Nowelizacja art. 402 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska (P.o.ś.), dokonana Ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zdaje się nie przystawać ani do nowej rzeczywistości odpadowej, związanej z „rewolucją śmieciową”, ani do oczekiwań samorządów, będących członkami związków międzygminnych. Okazało się bowiem, że wskutek powyższej zmiany gminy zostały pozbawione istotnej części spodziewanych wpływów z opłat środowiskowych, które obecnie mają zasilać budżet związków międzygminnych. Bior(...)
»

Formy koron drzew w miast(...)

Magdalena Tomżyńska Wygląd drzewa zależy od cech genetycznych i warunków wzrostu. Tylko mając odpowiednią wiedzę o roślinach, możemy dobrze zaplanować prawidłowy dobór gatunków drzew. Decyzje podjęte na etapie projektowania zdeterminują wygląd naszych miast na wiele lat. Musimy pamiętać, że źle dobrane drzewa, gdy urosną, mogą kolidować z układem komunikacyjnym, instalacjami czy budynkami i zamiast ozdabiać, będą przeszkadzać mieszkańcom. (...)
»