Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Symboliczna duma narodowa(...)

Gdyby poddać analizie projekty z branży architektury krajobrazu zrealizowane w ostatnich latach w stolicach krajów Grupy Wyszehradzkiej, można by stwierdzić, że prym w tym zakresie wiedzie Budapeszt. Niemal na każdym kroku widoczne są nowe bądź zrewitalizowane zielone przestrzenie publiczne, zwłaszcza po stronie Pesztu. W krajobrazie miast coraz częściej mamy do czynienia z tendencją do projektowania przestrzeni symbolicznych w formie wnętrz publicznych. tj. placów,(...)
»

Rocznice, jubileusze, doś(...)

Ludwik Węgrzyn prezes Związku powiatów Polskich starosta bocheński Wyjątkowy wymiar miał tegoroczny 27 maja. I to nie dlatego, że obok tradycyjnego świętowania Dnia Samorządu Terytorialnego mieliśmy mały jubileusz, że spotykamy się w coraz większym gronie działaczy samorządowych, wójtów, burmistrzów, starostów, pracowników administracji samorządowej, jednostek i firm samorządowych, lecz dlatego, że w wirze codziennych zajęć znaleźliśmy chwilę na zastanowienie się i(...)
»