Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Cenna wiedza na DVD(...)

II Euroforum Konsultantów Funduszy Europejskich (KFE), które odbyło się 14 stycznia br. w Warszawie, służyło przede wszystkim zaprezentowaniu doświadczeń specjalistów z krajów UE, związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych. Owocem tej konferencji jest „Multimedialne Euroforum Konsultantów Funduszy Europejskich”, czyli materiał zarejestrowany podczas konferencji i zapisany na dwóch płytach DVD. Pierwsza zawiera film z najciekawszymi fragmentami konferencji (w tym(...)
»

Służebność przesyłu. Punk(...)

Pragnę przedstawić punkt widzenia dyrektora przedsiębiorstwa przesyłowego na problematykę służebności przesyłu. Chciałbym też polemicznie odnieść się do niektórych poglądów Mateusza Nyklewicza z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy, autora artykułu „Służebność przesyłu – zarys problematyki”, opublikowanego w miesięczniku „Wodociągi-Kanalizacja” 1/2013. Zgadzam się z tezą autora, iż kwestie sp(...)
»