Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dobór wodomierzy(...)

W ciągu kilkunastu ostatnich lat dzięki dostępowi do najnowocześniejszych światowych technologii, urynkowieniu branży wodno-ściekowej i niewątpliwej presji władz samorządowych, dokonano znaczącej racjonalizacji działalności przedsiębiorstw wodociągowych, a w ramach tego wprowadzono wiele oszczędnościowych technologii i poprawiono sposoby zarządzania w celu obniżenia kosztów ich działalności.   Obecnie, poszukując oszczędności w działalności firmy, (...)
»

Zrównoważona mobilność w (...)

W perspektywie finansowej 2014-2020 w programach krajowych i regionalnych Polska przeznaczy na zrównoważoną mobilność ponad 4,3 mld euro. Planowanie mobilności pozostaje jednak zadaniem niezwykle trudnym, gdyż wiąże się z próbą pogodzenia sprzecznych interesów. Aby połączyć wszystkie interesy, należy zapewnić niskie ceny, ale przy zapewnieniu odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej, a także z wykor(...)
»