Wszystkie artykuły w kategorii: "Nowości"

Polecane artykuły:

Korzyści z wprowadzenia n(...)

Korzyści, jakie Polska odniesie z wprowadzenia w życie unijnych norm ochrony środowiska, mogą wynieść, w terminie do 2020 roku, 208,2 mld euro. W najgorszym razie będzie to 41 mld euro – wynika z opublikowanego raportu Komisji Europejskiej. Do tej pory wskazywano koszty dostosowań, ocenianych nawet na 35 mld euro. Korzyści, twierdzi Bruksela, będzie o wiele więcej: mniejsze wydatki na opiekę zdrowotną, ograniczenia dotyczące szkodliwych substancji lotnych, wykorzystanie przez przemysł(...)
»

Standaryzacja selektywnej(...)

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami stoi na stanowisku, że sama idea standaryzacji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest jak najbardziej słuszna, jednakże rozwiązania zaproponowane przez Ministerstwo Środowiska w projektowanym rozporządzeniu mogą nie sprawdzić się na terenie całego kraju, mogą też nie gwarantować wyegzekwowania od właścicieli nieruchomości zbierania odpadów komunalnych wyłącznie w sposób selektywny. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w s(...)
»