Wszystkie artykuły w kategorii: "Nowości"

Polecane artykuły:

Komentarz do raportu GIOŚ(...)

Po dziewięciu miesiącach oczekiwania, na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska został opublikowany „Raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami za 2012 r.”. Publikacja ta zbiegła się z rozpoczęciem w Sejmie prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach. Można więc mieć nadzieję, iż dane zawarte w raporcie1 pomogą parlamentarzystom oc(...)
»

Rzeczowo o przetargach od(...)

Od dłuższego czasu w mediach prowadzona jest dyskusja na temat tzw. zamówień in house i ich funkcjonowania w ramach nowego systemu odpadowego. Niedawno pojawił się nowy impuls w tej sprawie – orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego (TK) w sprawie wniosku złożonego przez Radę Miejską Inowrocławia. Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z 26 lutego 2014 r. (sygn. akt K 52/12) dotyczyło wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów art. 6d i 6e ustawy (...)
»