Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Lokalne kotłownie na biom(...)

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania spalaniem drewna, co wynika z konieczności zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Spalanie drewna i jego odpadów pozostaje w sprzeczności z możliwościami wykorzystania surowcowego2. Za energetycznym wykorzystaniem drewna przemawiają m.in. jego odnawialność, z pozytywnymi konsekwencjami dla środowiska, oraz konieczność utylizacji znacznej ilości odpadów drzewnych w pobliżu miejsca ich powstawa(...)
»

Arboretum bardziej zielon(...)

Australijskie arboretum w Canberze (Canberra’s National Arboretum) – a więc 250-hektarowy ośrodek, powstały w miejscu, gdzie w 2001 i 2003 r. nastąpiły fale pożarów lasów, w którym znajdują się obecnie gatunki rzadkich, zagrożonych i symbolicznych drzew – od tej pory będzie zasilane przez baterie i akumulatory słoneczne. System solarny o mocy 30 kW i system baterii litowo-jonowych o mocy 82 kWh wyprą używany do tej pory generator Diesla, obniżając tym samym emisję o 28,5 ton CO2 w s(...)
»