Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Hydroprezentacje 2016(...)

„Innowacyjne rozwiązania inżynieryjne w branży wodociągowo-kanalizacyjnej” – tak brzmiał temat panelu dyskusyjnego podczas XIX edycji sympozjum Hydroprezentacje 2016, które odbyło się w dniach 7-9 czerwca w Krynicy-Zdroju. Organizatorami tegorocznego spotkania byli Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego i Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach. Konferencja odbyła się pod patronatem merytorycznym Politechniki Śląskiej oraz patronatem branżowym Kat(...)
»

Zamówienia publiczne a op(...)

Od początku 2007 r. obowiązuje Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (DzU nr 225, poz. 1635). Zgodnie z jej art. 1, opłacie tej podlega m.in. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym). Ponieważ w procedurze zamówień publicznych często składane są pełnomocnictwa, powstaje pytanie, czy złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie p(...)
»