Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpowiedzialność prawna p(...)

Zadania związane z odebraniem i prawidłowym zagospodarowaniem odpadów komunalnych gmina wykonuje we współdziałaniu z innymi podmiotami, głównie mającymi status przedsiębiorców (włączając w to pojęcie spółki komunalne). A zatem i one ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie nowego systemu. Chodzi tu głównie o odpowiedzialność administracyjną, związaną z niewypełnianiem oznaczonych obowiązków ustanowionych przepisami. Sankcją za niewypełnienie danego obow(...)
»

Książki nadesłane(...)

Obieg pierwiastków w przyrodzie. Monografia. Tom III Pod red. Barbary Gworek Warszawa 2005 ISBN 85-60312-05-2 W kolejnym tomie monografii (pierwszy wydany w 2001 r., drugi – w 2003 r.) prezentowane są prace na temat zagadnień związanych z bioakumulacją, toksycznością pierwiastków oraz ze sposobami przeciwdziałania negatywnym skutkom tej akumulacji. Szer(...)
»