Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Pozyskiwanie energii a gr(...)

Od prawie siedmiu lat funkcjonuje ustawa o grupach producentów rolnych pozwalająca na integrację producentów konkretnej branży. Grupa ma możliwość uzyskania dofinansowania z funduszy krajowych, a po wejściu do UE również z unijnych. Warunki pozyskiwania subwencji są coraz mniej restrykcyjne, a wymagana dokumentacja jest jedną z prostszych. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na l(...)
»

Projektowanie dla recykli(...)

Pojęcie „wydajności środowiska” określa miarę osiągniętych maksymalnych korzyści z użytkowania danej jednostki zasobów, surowców czy wyprodukowanych odpadów przy wytwarzaniu produktów lub wznoszeniu budynków. Dążenie do wzrostu wydajności środowiska wiąże się z uzyskaniem kilku parametrów. Jednym z nich jest wzrost trwałości i odporności na zniszczenia produktu. W tym przypadku koszty obciążenia środowiska rozciągnięte są w czasie równym okresowi życia technicznego pr(...)
»