Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Od Redaktora(...)

Rosnące ceny paliw i energii, a do tego wymogi unijne dotyczące efektywności energetycznej, każą sięgać po coraz nowsze, ale też wypróbowane rozwiązania w tym zakresie i szukać środków finansowych na ich wdrożenie. W najbliższych miesiącach ma zostać uruchomiony program „Czyste powietrze”. Rząd zapowiada przeznaczenie na niego 130 mld zł. Pieniądze więc będą, ale w tym przypadku ostatecznymi beneficjentami będą osoby prywatne. Jak jednak przekonać mieszkańców do takich inwestycji? Jedn(...)
»

Grać według reguł w MBP(...)

Podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów”, która odbyła się w dniach 16-18 maja 2012 r. w Gdyni, uczestnicy zwrócili uwagę na wiele zagadnień ze sfery praktycznej i prawnej, które wymagają doprecyzowania.   Jak zaznaczano, konieczne są jeszcze korekty rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad&o(...)
»