Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

OZE w projekcie założeń(...)

Merytoryczna i promocyjna rola gminy jest pochodną jej rozwoju gospodarczego, a energia odnawialna narzędziem osiągania celów strategicznych w gospodarce energetycznej, rolnej, odpadami komunalnymi, w programie poprawy stanu lokalnego środowiska, zarządzaniu zasobami ludzkimi i surowcowymi oraz pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój. Ocena realności i celowości inwestycji dla energetyki w gminie związana jest z identyfikacją i oceną potencjału zasobów OZE oraz uwarunkowań rea(...)
»

Czym są mikroplastiki?(...)

Tworzywa sztuczne są organicznymi polimerami wytworzonymi w wyniku reakcji polimeryzacji węglowodorów stanowiących składowe ropy naftowej. Od 1907 r., kiedy to powstało pierwsze tworzywo – bakelit – wypracowano i zoptymalizowano tanie technologie masowej produkcji materiałów charakteryzujących się niewielką masą, obojętnością chemiczną i odpornością na korozję. Atrybuty te spowodowały wykorzystanie tworzyw sztucznych na skalę masową, praktycznie w każdej sferze życia. (...)
»