Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Plany redukcji strat wody(...)

Przedsiębiorstwa wodociągowe na całym świecie stosują różne technologie i urządzenia w walce ze stratami wody. Oczywiście rozwiązania te w chwili ich implementacji są ściśle dopasowywane do posiadanej infrastruktury technicznej i zasobów przedsiębiorstwa. Okazuje się jednak, że ciągły napływ nowych urządzeń i technologii stawia przed eksploatatorem sieci regularne i stałe wyzwania. W tej sytuacji prosta wiedza o efektywności zastosowanego środka do walki ze stratami i przewidywan(...)
»

Izba zarejestrowana(...)

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami po kilku miesiącach intensywnych starań zakończyła pomyślnie proces swojej rejestracji. XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy dokonał 14 maja br. wpisu sądowego do KRS. Tym samym KIGO uzyskało osobowość prawną i nowe, pełniejsze możliwości funkcjonowania jako pełnoprawny podmiot publiczno-prawny. – Teraz, gdy jesteśmy już po rejestracji, całą naszą energię będziemy mogli skierować na działania zmierzające (...)
»