Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Kary za niewożenie odpadó(...)

Twórcom nowych regulacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.)przyświecał cel stworzenia szczelnego i efektywnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nieefektywne okazały się jednak regulacje prawne, które miały temu służyć. Cel zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi był jasny –wzrost ilości odpadów poddawanych procesom odzysku, w tym recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, oraz zmniejszenie ilości odpadów biode(...)
»

XIII edycja Konkursu o Pu(...)

Kolejna edycja Konkursu, którego organizatorem jest redakcja „Przeglądu Komunalnego”, dobiegła końca. W obliczu tegorocznych zmian, związanych z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, miło jest nam poinformować, iż w pierwszym etapie Konkursu do redakcji wpłynęło 295 zgłoszeń, łącznie w dziewięciu kategoriach. W drugim etapie uczestnicy, którzy zadeklarowali udział, zobowiązani byli do przesłani(...)
»