Czy Polska dorówna światowym liderom rynku fotowoltaicznego?

wydany w Czysta Energia – 2016-9
  DRUKUJ

Wyniki kompleksowego badania rynku, dokonanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), obejmującego cały 2015 r. i pierwszy kwartał 2016 r., wskazują na przyrost nowych mocy w fotowoltaice.

Całkowita moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych (PV) przyłączonych do sieci wynosi 119,2 MW, w tym 87,7 MW to instalacje, które otrzymały świadectwa pochodzenia energii (stan na koniec I kwartału 2016 r.). Mikroinstalacje stanowiły już 31,5 MW, czyli 26% całkowitej mocy zainstalowanej (stan na koniec 2015 r.).

W samym tylko 2015 r. przybyło 77,2 MW instalacji PV, w tym ok. 8,8 MW z programu Prosument, realizowanego przez NFOŚiGW z linii BOŚ Banku. Dodatkowo IEO szacuje, że ok. 8,3 MW zainstalowanej mocy to instalacje nieprzyłączone do sieci (off-grid). Wartość rynku fotowoltaiki w 2015 r. (łącznie z [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus