Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Prace planistyczne po zmi(...)

Z chwilą utraty mocy przez ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. (DzU 1999 r. nr 15, poz. 139) i wejściem w życie od 11 lipca 2003 r. przepisów nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU 2003 nr 80, poz. 717) mamy obecnie do czynienia z okresem przejściowym. Prace planistyczne na terenie całego kraju nie zostały wstrzymane. Może to budzić wątpliwości dotyczące określenia przepisów na podstawie których należy je kontynuować. Problem ten rozstrzygają art. 83-89 (...)
»