Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Prawna „bankowalność” pro(...)

  Ostatni rok w branży odnawialnych źródeł energii to w dużej mierze okres koncentrowania się na pytaniu o kształt projektowanej ustawy o OZE. Jej treść, a w szczególności przewidywany system wsparcia dla „zielonych” źródeł, będzie determinował rozwój tego sektora energetyki w najbliższych latach. Niestety, na obecnym etapie kwestia wejścia w życie cał(...)
»

Lista referencyjna organi(...)

Wprowadzona w Polsce Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (DzU Nr 63, poz. 639) nałożyła na przedsiębiorców, wprowadzających do obrotu wyroby w opakowaniach, obowiązek recyklingu tych opakowań. Jednym ze sposobów realizacji obowiązku recyklingu, podobnie jak w systemach unijnych, jest współpraca z wybraną organizacją odzysku i wpłacenie na konto tej organizacji, zg(...)
»