Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pompy ciepła w procesie d(...)

Rola pomp ciepła w procesie dostarczania energii w ostatnich latach zarówno w świecie, jak i Polsce wzrosła. Przyczyny tego to poszukiwanie dostępnej, taniej energii, potrzeba poprawy stanu środowiska naturalnego oraz wymogi UE.  Pompa ciepła jest urządzeniem, w którym realizuje się lewobieżny obieg termodynamiczny, umożliwiający przekazywanie ciepła z obszaru o temperaturze niższej (dolne źr&oacut(...)
»

Niewykorzystane szanse Le(...)

Od momentu upodmiotowienia jednostek samorządu terytorialnego z początkiem lat 90. ubiegłego wieku obserwuje się stały rozwój polskich miast, polegający m.in. na przekształceniach funkcjonalno-przestrzennych, znajdujących następnie odzwierciedlenie w systematycznej poprawie jakości stanu zabudowy i zagospodarowania terenów. Proces ten wykazuje silną korelację z wielkością ośrodka miejskiego (wyrażonego liczbą ludności bądź powierzchnią terytorium) z jego położen(...)
»