Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Transgraniczne przemieszc(...)

Doświadczenia po roku obowiązywania w Polsce przepisów UE W UE zagadnienia związane z międzynarodowym obrotem odpadami regulują przepisy Rozporządzenia Rady Europy Nr 259/93 w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty oraz poza jej obszar. W trakcie negocjacji akcesyjnych Polska zobowiązała się do przyjęcia acquis communautaire, co oznacza, że od 1 maja 2004 r. w kraju obowiązują przepisy analogiczne do pozostałych krajów UE. Wdrożeniu do p(...)
»

Odnawialne źródła energii(...)

Podsumowanie projektu „Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu” odbyło się podczas konferencji , która miała miejsce w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie. Konferencje zorganizowała Fundacja na rzecz Polskiego Rolnictwa FDPA we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie jako partnera projektu. oraz Ambasady Brytyjskiej. Otwarcia konferencji dokonał Ric Todd, Ambasador Wielkiej Brytanii, gospodarz konferencji. . Nastę(...)
»