Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Benchmarking – dążenie do(...)

W grudniu ub.r. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zakończyła pracę nad kolejnym „Raportem benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce”. Dzięki zwiększającej się z roku na rok liczbie uczestników opracowanie jest coraz bardziej obiektywne i uniwersalne – w 2012 r. w badaniu ankietowym wzięło udział już 165 firm wod-kan. Jeśli chodzi o wielkość i formę prawną przedsiębiorstw biorących udział w benchmarkingu, to ich struktura jest inna niż dan(...)
»

KU PAmięci właściciela&#8(...)

Widok psich nieczystości zdaje się wpisany w polski krajobraz. Psimi kupami usiane są podwórka, parkowe trawniki, przyuliczna zieleń, a nawet chodniki i deptaki. Nic więc dziwnego, że temat ten – niczym bumerang – powraca w gminnych debatach dotyczących utrzymania czystości. Przykład nietypowej toalety dla psów z pieńkiem w środku (...)
»