Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rola energetyki rozproszo(...)

Obecnie energetyka rozproszona odgrywa coraz większą rolę. Może pełnić funkcję zasilania awaryjnego, zasilania obiektów strategicznych, niezależnego źródła energii fabryk, kopalni, rafinerii itp. oraz może być wykorzystana jako rozwiązanie zapewniające dostarczenie energii elektrycznej do miejsc oddalonych od linii przesyłowych. Silniki tłokowe napędzające generato(...)
»

Fitoremediacja i rekultyw(...)

  Oczyszczanie zdegradowanych miejsc i przywrócenie im wcześniejszych wartości jest możliwe dzięki zastosowaniu roślinności. Można wyróżnić kilka źródeł zanieczyszczeń powietrza, gleby czy roślin. Jednym z nich są zakłady przemysłowe emitujące pyły zawierające metale ciężkie oraz gazy, takie jak związki siarki, fluoru czy chloru. Innym źródłem jest transport samochodowy, który zanieczyszcza środowisko głównie metalami ciężkimi. Duże zagrożenie stanowi(...)
»