Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

W trosce o przyszłe pokol(...)

Z dr inż. Stanisławem Szymańskim, wiceprezesem zarządu Regionalnej Agencji Poszanowania Energii w Toruniu, rozmawia Urszula Wojciechowska Jaka jest misja i cele Agencji? Energia jest jednym z dóbr, które wymagają szczególnej troski i traktowania. Zużywając energię, na ogół dotychczas produkowaną na paliwach nieodnawialnych zaciągamy dług wobec przyszłych pokoleń. Zasadniczą sprawą jest zatem oszczędność i poszanowanie energii pod wszelkimi jej postaciami. Te właśnie (...)
»

Odwołania i skarga po now(...)

13 kwietnia 2007 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tylko regulacje dotyczące utworzenia zawodowego arbitrażu będą obowiązywać dopiero po pięciu miesiącach od dnia publikacji. Nowela wprowadza wiele zmian do systemu zamówień publicznych, w tym w odniesieniu do środków ochrony prawnej. Jak wiadomo, od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Nowa ustaw(...)
»