Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Cykl kontrolny po „rewolu(...)

Jak pamiętamy, 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2013 r. poz. 1399), która z założenia miała zrewolucjonizować i usprawnić system gospodarki odpadami komunalnymi w kraju. Usprawnienie systemu powinno nastąpić poprzez obligatoryjne przejęcie przez gminy obowiązków dotychczas spoczywających na właścicielach nieruchomości. Datą przełomową dla samorządów był 1 lipca 2013 r., poni(...)
»