Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Architektura krajobrazu(...)

Jakie są pespektywy zawodu architekta krajobrazu w Polsce? Jaką posiadamy spuściznę w tej dziedzinie architektury oraz co się dzieje w branży i do czego zmierzają dążyć jej przedstawiciele? Odpowiedzi na te pytania można było znaleźć podczas jubileuszowego zjazdu polskich architektów krajobrazu. Architektura krajobrazu jest sztuką projektowania i budowania krajobrazu w skali regionu, miasta, obszaru wiejskiego oraz w sk(...)
»

Nowe wyzwania Unii Europe(...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki Zmiany klimatu, które jeszcze nie tak dawno traktowane były jako odległa przyszłość, stają się faktem już dla obecnego pokolenia. Nie ma już wątpliwości, że to aktywność człowieka powoduje takie negatywne przeobrażenia. Nie ma też wątpliwości, że nie są to już tylko, jak przekonywała część naukowców, naturalne, zachodzące cyklicznie fluktuacje w przyrodzie. Z publikowanych raportó(...)
»