Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Inspektor jest na „tak”(...)

W Wodociągach Dębickich przeprowadzono kompleksową modernizację całego budynku laboratorium, m.in. wyposażając pracownie w nowoczesny sprzęt. Ponadto opracowano i wdrożono program sterowania jakością badań, który został zatwierdzony przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w zakresie mikrobiologii. Potwierdza to kompetencję i wiarygodność pracowników laboratorium oraz daje gwarancję, że woda dostarczana do dębickich kranów znajduje się pod profesjonalnym nadzorem.(...)
»

Ważny dialog(...)

Polepszenie ogólnego stanu wód w Polsce będzie w dużej mierze zależało od realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wdrażającego unijną dyrektywę dotyczącą gospodarki ściekami. Problemem, jak niemal zawsze, są jednak pieniądze, dlatego koniecznością stał się międzynarodowy dialog w zakresie ochrony środowiska na płaszczyźnie komunalnej i przedsiębiorczej. Jak więc polepszyć ogólny stan wód przy możliwie najmniejszym nakładzie inwestycyjnym i eksploatacyjnym?(...)
»