Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Czy potrafimy posprzątać (...)

Problemy gospodarki odpadami są w naszym kraju, niestety, tematem wciąż jeszcze aktualnym i wymagają natychmiastowego rozwiązania poprzez wprowadzenie sensownych zmian legislacyjnych. Obowiązujące obecnie prawo regulujące gospodarkę odpadam ani nie zabezpiecza naszych zobowiązań unijnych (dotyczących np. poziomów odzysku), ani nie wymusza racjonalnych, ekonomicznie uzasadnionych prośrodowiskowych zachowań. Związki gmin praktycznie od kilku lat są świadome tego problemu. Dobrze, ż(...)
»

Informator(...)

E samochody Ministerstwo Gospodarki pracuje nad nowymi regulacjami, które umożliwią zastąpienie obowiązującego podatku akcyzowego podatkiem uwzględniającym parametry ekologiczne samochodu. Specjalne traktowanie pojazdów z napędem elektrycznym będzie jednym z elementów systemu zachęt, który pozwoli na zmianę struktury zakupu nowych aut.   IRCC W Turcji powstanie pierwsza na świecie Zintegrow(...)
»