Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Możliwości wykorzystania (...)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Drugim, obok Funduszu Spójności, źródłem finansowania inwestycji w sektorze ochrony środowiska dla jednostek samorządu terytorialnego jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (z ang. skrót ERDF). Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego należy do grupy 4 funduszy strukturalnych, która obejmuje również: Europejski Fundusz Socjalny (ESF), Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych - Sekcję Orientacji (EAGGF) or(...)
»

Dobre praktyki dla dobrej(...)

Dostosowanie prowadzenia działalności do prawa, odpowiednie zdefiniowanie i wdrożenie polityki zarządzania aktywami, racjonalne zarządzanie majątkiem, zastosowanie odpowiednich narzędzi informacyjnych, np. benchmarkingu między ośrodkami świadczącymi usługi wodociągowo-kanalizacyjne – to elementy aktywnego podejścia do zarządzania majątkiem wodociągowo-kanalizacyjnym. W przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych w ostatnich latach zachodzą liczne zmiany, spow(...)
»