Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

OZE w dokumentach program(...)

Kryzys w branży OZE ma wiele przyczyn, a jedną z nich są niewątpliwie niesprzyjające uwarunkowania polityczne i ustawodawcze. Warto w skrócie przypomnieć, co partie polityczne oficjalnie mówią na temat odnawialnych źródeł energii w swoich ostatnio opublikowanych dokumentach programowych. Nawet pobieżna analiza tych wypowiedzi pozwala dostrzec, jak długa jest jeszcze droga do tego, by problemy branży zostały zrozumiane i poważnie potraktowane przez polityków. PiS (2014): Podporzą(...)
»

Nie tylko o wyborach(...)

Posiedzenie Zarządu ZMP w Słupsku Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Słupsku, które odbyło się 15 i 16 grudnia ub.r., przyjęto stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pozytywnie zaopiniowano ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o postępowaniu w sprawach nieletnich. Ponadto omówiono wyniki wyborów samorządowych w miastach członkowskich ZMP. Nowelizacja ustawy o dzia(...)
»