Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Rozpoczynający się rok jest pierwszym rokiem wdrażania nowego Prawa ochrony środowiska, a w wielu regionach naszego kraju także pierwszym rokiem wprowadzania opracowanych wcześniej strategii rozwoju, które nie mogą pozostać tylko w sferze teorii. Dla ich realizacji konieczne są programy konkretnych rozwiązań oraz znaczne środki finansowe, przygotowane w ramach kontraktów z rządem. Ostatnie 20 lat działalności w zakresie ochrony środowiska i przyrody, chociaż w wielu zakresach mało doskonałe(...)
»

Konieczne jest wspólne lo(...)

Czy poza byciem przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej sprawuje Pani również funkcje w europejskich organizacjach? Tak, w 2009 r. wybrano mnie na przewodniczącą Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej (International Solar Energy Society – Europe). Od wielu lat jestem również członkiem Komitetu Sterującego Światowej Sieci Energetyki Odnawialnej (World Renewable Energy Network – WREN). W dowód uznania Kapituła WREN(...)
»