Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Membrany a ochrona środow(...)

II Międzynarodowa, a jednocześnie XI Konferencja Naukowa „Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” MEMPEP 2016, zorganizowana pod honorowym patronatem rektora Politechniki Śląskiej i Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, odbyła się w dniach 15-18 czerwca 2016 r. w Kościelisku.  Organizatorem konferencji, odbywających się cyklicznie co dwa lata, był Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii(...)
»

Czy nowelizacja ustawy uc(...)

W przekazanym do Sejmu załączniku do projektu zmian ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków postawiono tezę, że powodem nieuzasadnionego wzrostu cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych było łączenie przez organy gminy funkcji właściciela przedsiębiorstwa wod-kan, organu nadzoru nad realizacją zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz przedstawiciela odbiorców usług. Szkoda, że zauważono to dopiero po kilkunast(...)
»