Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recykling materiałów budo(...)

Recykling materiałów mineralnych, w tym budowlanych, jest zagadnieniem mającym duże znaczenie w szeroko rozumianej inżynierii środowiska. Odzyskiwanie materiałów mineralnych (np. odpadów pogórniczych), w tym pobudowlanych, jest ważne zarówno z punktu widzenia ich zagospodarowania, jak i wykorzystania produktów odpadowych, powstałych w wyniku przeróbki kopalin. Recyklingu materiałów budowlanych można rozważyć (...)
»

W obliczu rewolucji(...)

Wejście w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przynosi wiele zmian – nie tylko w gminach, ale także w Konkursie „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. Po raz pierwszy w tym roku członkowie Kapituły oraz partnerzy Konkursu spotkali się, aby omówić, w jakim stopniu nowe przepisy wpłyną na formę i zasady kolejnych edycji tej inicjatywy. Robocze spotkanie dotyczące tej materii odbyło się 5 kwietnia br. w Warszawie(...)
»