Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

(...)

Cała branża pamięta burzliwe konsultacje projektu nowego rozporządzenia w sprawie MBP, które ostatecznie, niejako rzutem na taśmę, udało się notyfikować oraz podpisać 10 listopada ub.r. Nie udało się jednak dopełnić procedury administracyjnej i opublikować tegoż aktu prawnego. Tym samym, nie wszedł on w życie. 22 stycznia br. w gremiach związanych z gospodarką odpadami ponownie zagrzmiało. Powodem była publikacja na stronie internetowej Min(...)
»

Nożyce i prasonożyce do r(...)

Proces odzysku i recyklingu wzrastającej ciągle liczby samochodów wycofanych z eksploatacji, a także złomu metalowego w rozmaitych postaciach, począwszy od szyn kolejowych, a na kablach energetycznych kończąc, wymaga zastosowania specjalistycznych narzędzi. Umożliwiają one zarówno wyodrębnienie z całego obiektu przeznaczonego do recyklingu poszczególnych grup odpadów, a tym samym selektywną zbiórkę już na początku procesu ich przetwarzania, jak i zmniejszeni(...)
»