Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recykling – konieczność c(...)

Nowe prawo dotyczące odpadów ma uporządkować, a w niektórych przypadkach stworzyć systemy gospodarki odpadami. Czy zakładane wyższe poziomy odzysku i recyklingu zostaną osiągnięte? Podczas marcowego I Ogólnopolskiego Kongresu Recyklingu uczestnicy spróbują poszukać odpowiedzi i rozwiązań służących stworzeniu wspólnej polskiej gospodarki odpadami. A o nakreślenie sytuacji w danym „odpadowym” sektorze redakcja poprosiła or(...)
»

Integracja transportu zbi(...)

Ograniczanie ruchu samochodowego w mieście Podstawowym wyzwaniem dla miast stało się ograniczenie ruchu samochodowego, spowodowane zarówno względami komunikacyjnymi, jak i ochroną środowiska. Jednak samo ograniczanie nie wystarczy, gdyż potrzeby komunikacyjne muszą być zaspokojone. I tu dużą rolę mogą odegrać komunikacja zbiorowa i ruch niezmotoryzowany, szczególnie rowery. W celu ograniczenia ruchu samochodowego wprowadzane są coraz bardziej radykalne instrumenty(...)
»