OZE w Narodowej Radzie Rozwoju

wydany w Czysta Energia – 2016-6
  DRUKUJ

OZE w Narodowej Radzie Rozwoju

W południe 16 października 2015 r. Andrzej Duda powołał 87 członków Narodowej Rady Rozwoju (NRR). Prezydent, wręczając nominacje, zapowiedział, że jest otwarty na myślących inaczej niż on sam.

Najbliższe mi obszary to energetyka, ochrona klimatu, środowisko, a przede wszystkim odnawialne źródła energii (OZE), będące jednymi z wielu dziedzin, jakimi zajmuje się NRR. Nakłada to na mnie obowiązek najlepszego, jak potrafię, prezentowania problemów w tych krytycznych dla państwa i bliskich mi kwestiach. Redakcja „Czystej Energii” wskazała mi jeszcze jedną powinność – informowania społeczeństwa o pracach NRR, które pośrednio lub bezpośrednio dotyczą OZE. Mowa jest zatem o olbrzymim zakresie wzajemnych interakcji, bo wielorakie działania członków oraz struktu [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus