Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wystarczy chcieć(...)

Z Sabiną Kowalską, prezesem Zarządu spółki Eko Dolina, rozmawia Piotr Strzyżyński Jak doszło do wybudowania zakładu? W 1993 r. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, zrzeszający samorządy gminne: Gdyni, Rumi, Redy, Sopotu, miasta i gminy Wejherowa oraz Kosakowa, rozpoczął prace nad uporządkowaniem gospodarki odpadami na terenie objętym działaniami Związku. W tamtych latach sprowadzała się ona do wysypiska odpadów z lat 70, które eksploatowała, po (...)
»

Polski system recyklingu (...)

Z początkiem lat 90. XX w. wielu Polaków postanowiło wziąć sprawy w swoje ręce i, po wprowadzeniu zmian ustawowych w zakresie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, założyło własne przedsiębiorstwa. Powstały firmy zajmujące się odpadami (zwłaszcza złomem, makulaturą i tworzywami sztucznymi), produkcją i handlem paletami. Możliwości pozyskania odpadów były wtedy olbrzymie, nikt ich nie odbierał od przemysłu i handlu. Przedsiębiorcy stworzyli w ten sposób zalążki polskiego systemu re(...)
»