Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Stan i rozwój sieci wodoc(...)

Sieć wodociągowa stanowi podstawowy element infrastruktury komunalnej zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich. Rozwój sieci wodociągowej jest ściśle związany z rozbudową nowo powstających osiedli mieszkaniowych. Jak kształtowała się długość sieci wodociągowej w Polsce w rozbiciu na tereny miejskie i wiejskie? Intensywny rozwój budowy systemów wodociągowych nastąpił w latach 70. XX w. Stwierdzenie to dotyczy głównie miast, natomiast na terenach wiejskich był (...)
»

Oczyszczalnia ścieków – b(...)

Systematyczny wzrost ilości zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do odbiornika wzmaga działania ukierunkowane na zachowanie należytej czystości wód naturalnych. Wymusza ich ochronę przed nadmiernym obciążeniem związkami fosforu. Występujący w przyrodzie fosfor pochodzi głównie z minerałów (fosforytów i apatytów używanych między innymi do produkcji kwasu fosforowego, nawozów, środków spożywczych czy detergentów it(...)
»