Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zakład z widokiem na Śnie(...)

„Mówiły jaskółki, że niedobre są spółki”. Jednak w przypadku gmin stowarzyszonych w Związku Gmin Karkonoskich (ZGK) to stare porzekadło się nie sprawdziło. Dzięki wspólnej inicjatywie niebezpieczna hałda śmieci w Ścięgnach-Kostrzycy została zrekultywowana, a eksploatowane obok nowe składowisko jest chyba najpiękniej położonym tego typu obiektem w Polsce. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gmin związkowyc(...)
»

Nowoczesne technologie od(...)

Odsiarczanie spalin jest obecnie powszechnie stosowaną metodą ograniczania emisji SO2. O wyborze wariantu technologicznego decydują aktualnie głównie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Z analizy kosztów wynika, że dla bloków > 200 MWe (megawat mocy elektrycznej) najlepiej jest stosować mokrą metodę wapniakową, gdzie jako sorbent stosuje się mączkę kamienia wapiennego, a produktem jest CaSO4·2H2O, kt&oa(...)
»