Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Czynniki stymulujące rozw(...)

Według ustawowej definicji przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne to „przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność”. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę natomiast to „działalność prowadzona przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizac(...)
»

Frontowy Zjazd Dyrektorów(...)

Kto stracił, a kto zyskał? I czy na pewno zyskał? A może będzie dopłacał? Ile, jak długo i czy to wytrzyma? Utrzymał rynek czy może go stracił? A może go powiększył? O ile i jakim kosztem? Tylko wywóz czy także zagospodarowanie odpadów? Gdzie i za jaką cenę? Takie i podobne pytania (jak z frontu walki) padały na sali i w kuluarach obrad XLII Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast (KFDZOM), który odbył się w dniach 22-25 maja br. w Jachrance k. Warszawy.(...)
»