Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Materiały do budowy sieci(...)

Wybierając materiał, z którego ma być zbudowana sieć wodociągowa, należy zwrócić uwagę na walory eksploatacyjne rur (oddziaływanie na wodę do picia, łatwość wymiany elementów, możliwość renowacji), wytrzymałość konstrukcyjną, podatność na obciążenia i uszkodzenia, łatwość montażu (pracochłonność wykonania połączeń, ciężar rur), cenę materiału oraz zakres oferty techniczno-asortymentowej. Należy również pamiętać, że rury z PVC i PE mają mniejszy zakres średnic w porównaniu z rurami stalowymi c(...)
»

Odnawialne źródła energii(...)

Europejskie rolnictwo jest jedynym sektorem gospodarki, który produkuje wielokrotnie więcej energii z OZE niż zużywa, i to rolnicy mają największy wkład w osiąganie unijnych celów związanych z OZE. Potwierdza to raport pt. „Wpływ energetyki odnawialnej na europejskich rolników”, sporządzony dla Dyrekcji Generalnej do spraw Rolnictwa (DG Agri)1. Scenariusz ujęty w raporcie mówi o koniecznym pięciokrotnym wzroście energii produkowanej z OZE w gospodarstwac(...)
»