Wszystkie artykuły w kategorii: "Wydarzenia"

Polecane artykuły:

Opracowanie koncepcji roz(...)

Gmina Środa Śląska, która znajduje się w centralnej części województwa dolnośląskiego, zajmuje powierzchnię 21,5 tys. ha. Sieć osadniczą tworzy 27 miejscowości rozmieszczonych równomiernie wokół miasta. Wieś Szczepanów, wraz z Ciechowem i Rakoszycami, to największe ośrodki wiejskie tej gminy. Rys. 1. Szczepanów liczy ponad 1,5 tys. mieszkańców. Położony (...)
»

Wirtualne elektrownie, is(...)

Wirtualne elektrownie nie są już futurystyczną wizją. Najwięksi operatorzy takich systemów na rynkach europejskich zarządzają już jednostkami rozproszonymi o mocy zainstalowanej powyżej 3000 MW. Są to wielkości porównywalne z kilkoma dużymi konwencjonalnymi blokami energetycznymi. Agregacja zdecentralizowanych źródeł energii z jednej strony umożliwia zwiększenie ich konkurencyjnego udziału w rynku, bowiem połączone technologie działają jak jedna duża jednostka wytw(...)
»