Wszystkie artykuły w kategorii: "Wydarzenia"

Polecane artykuły:

Wpływ wybranych czynników(...)

Elektroenergetyka wiatrowa swój dynamiczny rozwój na świecie zawdzięcza polityce proekologicznej poszczególnych państw, przejawiającej się w dotacjach do inwestycji oraz preferencyjnych cenach kupna tej energii przez krajowy system energetyczny. Jeszcze bardziej dynamiczny i powszechny rozwój energetyki wiatrowej zależy od znalezienia czynników mogących mieć pozytywny wpływ na efektywność inwestycji. W artykule przedstawiono analizę wpływu dwó(...)
»

Węglowodory syntetyczne(...)

W ostatnim czasie, w związku z opracowywaniem przez resort gospodarki projektu rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów, podjęto próbę opracowania wymagań jakościowych dla węglowodorów syntetycznych. Zdefiniowano je w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych z 25 sierpnia 2006 r. jako biokomponenty (art. 2 pkt. 1 ust. 3), kt&(...)
»