Trzy czy dziesięć lat?

wydany w Czysta Energia – 2016-5
  DRUKUJ

To, jak długi jest termin przedawnienia roszczeń gminy przeciwko przedsiębiorcy przesyłowemu w kontekście zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych, zależy od rodzaju prowadzonej działalności.

Co do zasady roszczenia o zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przedawniają się w terminie dziesięcioletnim (art. 118 Kodeksu cywilnego). Szczególny przypadek, wykraczający jednak poza ramy niniejszej publikacji, dotyczy sytuacji, w której doszło do zwrotu rzeczy używanej bez tytułu prawnego (czyli usunięcia z nieruchomości urządzeń przesyłowych), wówczas takie roszczenia przedawniają się po roku od dnia zwrotu rzeczy (art. 229 k.c.).

Artykuł 118 k.c. przewiduje dwa wyjątki od zasady dziesięcioletniego terminu przedawnienia, a mianowicie wyróżnio [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus