Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Jak zostać najlepszym(...)

Zanim Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych (ZGiUK) w Lubaniu zasłużył na miano lidera inwestycji, jakim dziś często się go określa, jego władze oraz pracownicy przeszli długą drogę. Historia ZGiUK-u w Lubaniu, który pełni funkcję gospodarza 47. Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, to historia nieustającej transformacji. Mówi o tym sam Michał Turkiewicz, obecny prezes zarządu Zakładu, który za motto podsumowujące ostatnie lata pracy wybrał (...)
»

Proces hybrydowy w oczysz(...)

Rosnące wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia powodują konieczność poszukiwania nowych, wysoko sprawnych i nieuciążliwych dla środowiska metod uzdatniania wód naturalnych. Coraz częściej do tego celu wykorzystywane są zintegrowane procesy membranowe stanowiące połączenie niskociśnieniowych procesów membranowych (mikrofiltracji i ultrafiltracji) z innymi procesami, np. koagulacją lub adsorpcją na węglu aktywnym, co pozwala na usunięcie szerokieg(...)
»