Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Podstawa to dobre planowa(...)

Doświadczenia Regionu Hanower Funkcjonujący od 2003 r. Związek Celowy ds. Gospodarki Odpadami Regionu Hanower (w skrócie AHA) jest publicznoprawnym podmiotem odpowiedzialnym za doradztwo i gospodarkę odpadami w regionie. Na mocy ustaw Prawo budowlane i o zagospodarowaniu przestrzennym (1978 r. ze zmianami) oraz ustawy o funkcjonowaniu Regionu Hanower (2001 r.) AHA opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń związanych m.in. z planowaniem przestrzennym. W tej kwestii posiada k(...)
»

Outsourcing środowiskowy (...)

  Jeżeli firma wyczerpała dotychczasowe możliwości rozwoju, a konkurencja depcze jej po piętach, konieczne jest zastosowanie nowych rozwiązań. Może nim być np. zmiana sposobu zarządzania poprzez skupienie się na tym, co najważniejsze i zlecanie pozostałych zadań, czyli tzw. outsourcing.   Jeden z obszarów stosowania rozwiązań outsourcingowych to ochrona środowiska. Prawo ochrony środowiska jest ciągle aktualizowa(...)
»