Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Opinia w sprawie przesuni(...)

Trwają prace rządu nad projektami sektorowych programów operacyjnych (SPO) do Narodowego Planu Rozwoju (NPR) na lata 2007-2013. We wstępnym projekcie NPR energetyka odnawialna znalazła swoje miejsce w SPO „Sieci energetyczne”, wdrażanym przez ministra właściwego ds. gospodarki. Celem programu miało być usprawnienie infrastruktury energetycznej kraju poprzez zwiększenie udziału wytwarzania energii w układzie skojarzonym, wzrost udziału wytwarzania energii z OZE, poprawa efektywności e(...)
»

Komu jaki profit?(...)

W ostatnim numerze miesięcznika „Recykling” (7-8(43-44)/2004) opublikowany został artykuł pt. „Środowisko non profit” autorstwa Pana Dariusza Matlaka z Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. Ponieważ główne tezy w nim zaprezentowane są, delikatnie określając, dyskusyjne, pragnę przedstawić Czytelnikom miesięcznika odmienne stanowisko. Z artykułu wynika, że spółka akcyjna nie może być spółką non profit, bo „Rozsądek podpowiada,(...)
»