Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

ESCO – nadzieja rynku efe(...)

Działania gminy związane z poprawą zarządzania energią w obiektach stanowiących jej własność przynoszą różnorakie korzyści: polepszają stan środowiska, powodują zmniejszenie jej obciążeń finansowych oraz obciążeń użytkowników budynków komunalnych, przyczyniają się pośrednio do kształtowania wśród społeczeństwa świadomości prośrodowiskowej, a wreszcie stanowią dowód zaangażowania gminy w walkę o stan środowiska i wzorzec korzystania z niego dla lokalnych p(...)
»

Efektywność sieci kanaliz(...)

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w 2014 r., sieć kanalizacyjna była ponad dwukrotnie krótsza od sieci wodociągowej i mierzyła prawie 143 tys. km, przy liczbie przyłączy do budynków wynoszącej ok. 2,9 mln sztuk.  W stosunku do 2013 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o blisko 10 tysięcy km (z tego 60% na terenach wiejskich) przy równoczesnym wzroście liczby przyłączy o 149 tys. sztuk (w tym 97 (...)
»