Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Skuteczny odzysk aluminio(...)

Poziom odzysku aluminiowych puszek po napojach szacowany jest w Polsce na 80%. Pod tym względem zajmujemy 12. miejsce w Europie. Jednak nawet w przypadku tak dobrego wyniku nie brakuje głosów, że niektóre z wprowadzonych niedawno rozwiązań prawnych mogą sprawić, iż statystyki będą zafałszowywały rzeczywistości. Wówczas problem dotknie nie tylko firmy zajmujące się przetwarzaniem aluminium, ale również samorządy. Z odzyskiem aluminiowych puszek po napojach w Europie (...)
»

15 punktów uchybień(...)

Gospodarowanie przestrzenią było w ostatnim czasie przedmiotem intensywnych działań Najwyższej Izby Kontroli. Sprawdzano zagadnienia związane zarówno z planowaniem przestrzennym, z prawidłowością wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę, jak i z egzekwowaniem przez gminy opłat adiacenckiej i planistycznej. Obraz polskiego systemu gospodarowania przestrzenią, jaki rysuje się po tych kontrolach, nie napawa optymizmem. Poprawność wydawa(...)
»