Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Fluidalne spalania węgla (...)

Spalanie tlenowe (ang. oxy-combustion) jest odpowiedzią na konieczność ograniczenia emisji CO2, postrzeganego jako główna przyczyna efektu cieplarnianego, z największych stacjonarnych źródeł, tj. energetyki zawodowej. Możliwości te wynikają z charakteru gazów spalinowych o znacznie podwyższonym udziale CO2, dochodzącym do 98% obj. w spalinach suchych, co umożliwia jego bezpośrednią sekwestrację1. Istotę procesu przedstawio(...)
»

W drodze do oczyszczenia (...)

Początkiem działań w Polsce w zakresie walki z azbestem był wprowadzony ustawowo w 1997 r. ostateczny zakaz jego importu, wprowadzania i wykorzystania. Chociaż ustawa dotyczy wszystkich rodzajów azbestu, w praktyce ograniczenie dotyczyło jedynie chryzotylu, ponieważ azbesty amfibolowe zaprzestano stosować już w 1985 r. Kolejnym krokiem było stworzenie w 2002 r. podstaw do skutecznego oczyszczenia kraju z azbestu. W oparciu głównie o aktualny stan prawny w zakresie a(...)
»