Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Zamówienie z wolnej ręki(...)

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia publicznego po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Jednak można z niego skorzystać jedynie wtedy, gdy zachodzi co najmniej jedna z siedmiu przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Według art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można(...)
»

„O promocji wykorzy(...)

W 1997 roku została opublikowana przez Unię Europejską Biała Księga „Energia dla przyszłości – odnawiane źródła energii”. Dokument ten, o charakterze politycznym, wyznaczył cele ilościowe rozwoju energetyki odnawialnej w 15 krajach członkowskich Unii – 12% w bilansie energii pierwotnej w roku 2010. Przyjęty cel oznacza w praktyce podwojenie obecnego stanu wykorzystania energii odnawialnej w UE i wymaga od instytucji europejskich i rządów pań(...)
»