Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Paragrafy pod lupą(...)

Ograniczenia i zakazy cz. III W trzeciej części przedstawiam problematykę związaną z ograniczeniami i zakazami, wynikającymi z realizacji wcześniej omówionych celów środowiskowych i zasad ochrony wód. W pierwszej części artykułu omówiono wstępne i ogólne zagadnienia związane z problematyką celów środowiskowych i zasad ochrony wód, które wynikały ze zmian prawa polskiego, wprowadzonych na podstawie (...)
»

Metan z biogazu – nowe p(...)

  Biometan może okazać się w przyszłości jednym z najbardziej pożądanych odnawialnych źródeł zasilających pojazdy samochodowe.   Można go wykorzystać nie tylko do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, ale również do zasilania sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego i jako paliwo samochodowe. Osiągana dzięki temu niezależność energetyczna od paliw kopalnych, ograniczenie emisji zanieczyszczeń i hałasu sprawiają, że paliwo to z(...)
»