Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Nieskuteczna ochrona przy(...)

Koniec dekady sprzyja podsumowaniom. W końcu ubiegłego roku Europejska Agencja Środowiska (EEA) przygotowała raport „Środowisko Europy 2010 – stan i prognozy”. Zebrano w nim i przeanalizowano najbardziej aktualne dane na temat m.in. zmian klimatu, zasobów naturalnych i odpadów, zdrowia i jakości życia, wyzwań globalnych oraz przyszłych priorytetów środowiskowych. Trzeci rozdział poświęcono przyrodzie i różnorodności biologicznej. (...)
»

Skąd woda w kranie?(...)

W 1997 r. Rada Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” powołała Polską Fundację Ochrony Zasobów Wodnych. Jej celami statutowymi są ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, poprawa jakości wód służących w szczególności zaopatrzeniu ludności w wodę, organizowanie prac naukowo-badawczych w zakresie technologii uzdatniania wód, a zwłaszcza prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska. Od 2013 r. priorytetem w działalności Fundacji stała się edukacja ekologiczna skierowana do(...)
»