Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Realizacja planów gospoda(...)

Plan Gospodarki Odpadami dla województwa lubuskiego jest częścią „Programu Ochrony Środowiska na lata 2003-2010”, uchwalonego przez sejmik województwa 15 października 2003 r. Tego dnia rozpoczął się proces opracowywania planów na szczeblu powiatowym i gminnym, zakończony dopiero 30 czerwca br. Stan realizacji opracowywania planów gospodarki odpadami w województwie lubuskim przedstawiono w tab. 1. Tab. 1. Stan realizacji planów gospodarki odpadami dla wojew(...)
»

Przegląd prawa(...)

Przegląd prawa Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.   Prosto z wokandy   Kiedy rada gminy może zmienić uchwałę podatkową z mocą wsteczną? Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 lutego 2015 r., sygn. akt II FSK(...)
»