Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Funkcjonalno-strukturalny(...)

Państwo ma do spełnienia wiele misji. Jedna z nich wiąże się z doskonaleniem jakości życia. Nie da się jej oderwać od spraw zapewnienia bezpieczeństwa, bowiem jest ono jedną z podstawowych potrzeb ludzi i ma zapewnić niezakłócony rozwój i pomyślność człowieka, grupy ludzi, społeczności lokalnych, społeczeństw, państw, regionów i wreszcie ludzkości. (...)
»

Leasing dla samorządu ter(...)

Usługa leasingu komunalnego adresowana jest do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, a więc gmin, powiatów i województw. Leasing komunalny jest sposobem na finansowanie inwestycji samorządowych, które mają na celu zaspokajanie, szeroko pojętych zbiorowych potrzeb danej wspólnoty. Finansowanie obejmuje praktycznie wszystkie rodzaje inwestycji samorządowych, tj. budynki użyteczności publicznej, ośrodki zdrowia, sieci wodociągowe i gazowe, oczyszczalnie ścieków, niewielkie elektrownie wiat(...)
»