Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ochrona środowiska na ter(...)

Zanieczyszczenia pochodzące z hodowli i produkcji zwierzęcej są poważnym źródłem zagrożeń środowiska na terenach wiejskich. Na około 2 mln polskich gospodarstw, zaledwie 10% posiada obiekty przystosowane do przechowywania gnojówki, obornika i kiszonek. Rocznie, w wyniku produkcji zwierzęcej, powstaje ponad 140 mln ton odchodów. Zawarty w nich ładunek azotu i fosforu liczy się w setkach tysięcy ton. Przenikające do gleby i cieków wodnych w pobliżu gospodarstw rolnych szkodliwe substancje powod(...)
»

Zmiany w rozporządzeniu(...)

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii z 19 grudnia 2005 r. Doprowadzenie do zmiany tego rozporządzenia, polegającej na podniesieniu progów obowiązku udziału zielonej energii w bilansie energii sprzedanej odbiorcom końcowym, było jednym z najważniejs(...)
»