Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Śląsk zagłębiem energetyk(...)

Obecnie na Śląsku mamy do czynienia z ciekawym paradoksem energetycznym. Dokonuje się tu cicha obywatelska rewolucja w sektorze elektroenergetycznym. Z jednej strony Śląsk to obszar będący symbolem energetyki węglowej i wysokiego poziomu emisji, z drugiej jest liderem w sprzedaży mikroinstalacji OZE, wielkości zatrudnienia w sektorze energetyki odnawialnej i inwestycji zrealizowanych w tym zakresie. Jest też największym beneficjentem programów priorytetowych NFOŚiGW(...)
»

Hutnictwo a rynek złomu s(...)

Gospodarka złomem jest kluczowym i nieodzownym elementem gospodarki narodowej. Wynika to z jej bezpośredniego powiązania z hutnictwem. Pomimo przyjętych przez poszczególne państwa odmiennych systemów zbierania i bardziej lub mniej rozwiniętych technologicznie systemów przerobu odpadów metali, zasady recyklingu i produkcji stali są niezmienne od lat. Polskie hutnictwo od ponad roku zmaga się z kryzysem, który wpływa również na branżę gospodarki złomem. Nasz(...)
»